X

O spolupráci s našimi zákazníky

Překladatelské středisko bylo zřízeno v roce 1994 a jeho cílem je poskytovat zákazníkům vysoce kvalitní produkty. Nezůstává však jen u toho: celkový přístup střediska ke kvalitě poskytovaných služeb zahrnuje také provádění překladů ve stanovených lhůtách, zajištění odpovídající podoby dokumentů, transparentní fakturační postupy a neustálý dialog se zákazníky.

Překladatelské středisko má v současné době uzavřeny dohody o spolupráci se 58 orgány a institucemi Evropské unie.

Cílem politiky překladatelského střediska v oblasti vztahů se zákazníky je dosažení VĚTŠÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ, a to prostřednictvím užší spolupráce a rozsáhlejší výměny informací, lepšího porozumění očekáváním zákazníků a hledání řešení uzpůsobených jejich potřebám, jakož i pomocí zlepšení kvality produktů a služeb střediska.

Naše zákazníky vnímáme jako partnery ve společném úsilí o poskytování přesných a srozumitelných informací občanům EU. Mimoto se snažíme zákazníky střediska přesvědčit, aby nám poskytovali zpětnou vazbu k práci, kterou jsme pro ně vykonali.

Kvalita překladu se z velké části odvíjí od know-how a zkušeností příslušného překladatele. Překladatelské středisko má velký zájem na zvýšení povědomí o důležitosti vytváření dokumentů pro vícejazyčné a multikulturní publikum.

Vzhledem k 15 letům bohatých zkušeností a k vysokému stupni spokojenosti zákazníků se úsilí překladatelského střediska o poskytování čtivých, srozumitelných a vysoce kvalitních překladů informativních textů agenturám a orgánům EU – a tedy v konečném důsledku evropským občanům – zjevně vyplatilo.

Ať děláte cokoli, pracujeme pro vás

Na podporu členských států EU a jejich občanů byla založena řada specializovaných a decentralizovaných agentur EU.

Podrobnější informace naleznete na následujících odkazech
Internetové stránky Europa: Agentury Evropské unie (http://europa.eu/agencies/index_cs.htm)

Hledáte podrobnější informace o dalších činnostech, které provádíme pro konkrétní klienty (terminologické glosáře, semináře atd.)? Odpovědi na vaše otázky naleznete v naší výroční zprávě o činnosti.
 • Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů ACER
  Sídlo:
  • Ljubljana (Slovinsko)
  http://www.energy-regulator.eu
  X
  Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů
  Zákazník od:14 prosince 2010
  Datum obnovení smlouvy:27 ledna 2012
  Počet přeložených stránek:85 stran (2013)
  Sídlo:
  • Ljubljana (Slovinsko)
  Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
  Účelem Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER, z angl. názvu agentury - Agency for the Cooperation of Energy Regulators) je pomáhat národním regulačním orgánům na trhu s elektřinou a plynem při plnění, na úrovni Společenství, regulačních úkolů prováděných v členských státech a v případě potřeby jejich činnosti koordinovat.
  Odkaz na webové stránky
 • Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací BEREC
  Sídlo:
  • Riga (Lotyšsko)
  http://berec.europa.eu/
  X
  Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací
  Zákazník od:30 března 2011
  Datum obnovení smlouvy:20 února 2012
  Počet přeložených stránek:904 stran (2013)
  Sídlo:
  • Riga (Lotyšsko)
  Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

  Úřad BEREC byl zřízen za účelem zajišťování administrativní a odborné pomoci sdružení BEREC, které poskytuje poradenství Evropské komisi a vnitrostátním regulačním orgánům a je nápomocno Evropskému parlamentu a Radě v otázkách týkajících se uplatňování předpisového rámce EU pro elektronické komunikace.​

  Odkaz na webové stránky
 • Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele Evropské komise Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele Evropské komise CCE-DG JUST
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  http://ec.europa.eu/justice/mission/index_en.htm
  X
  Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele Evropské komise
  Zákazník od:29 července 2015
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele Evropské komise (CCE-DG JUST)

  ​Překladatelské středisko podepsalo dohodu s GŘ JUST týkající se překladatelských služeb souvisejících s platformou pro řešení sporů on-line (ODR).

  Odkaz na webové stránky
 • Generální ředitelství pro překlady Evropské komise Generální ředitelství pro překlady Evropské komise CCE-DG T
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  • Lucemburk (Lucembursko)
  http://ec.europa.eu/dgs/translation
  X
  Generální ředitelství pro překlady Evropské komise
  Zákazník od:17 září 1996
  Datum obnovení smlouvy:16 prosince 2009
  Počet přeložených stránek:0 stran (2013)
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  • Lucemburk (Lucembursko)
  Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (CCE-DG T)
  Generální ředitelství pro překlady je interní překladatelský útvar Evropské komise. Provádí překlady pro Evropu ve všech úředních jazycích Evropské unie.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropská komise – DG EMPL – zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Evropská komise – DG EMPL – zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti CCE-EMPLOI
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  http://ec.europa.eu/social/
  X
  Evropská komise – DG EMPL – zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti
  Zákazník od:03 července 2003
  Datum obnovení smlouvy:29 května 2012
  Počet přeložených stránek:15235 stran (2013)
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  Evropská komise – DG EMPL – zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti (CCE-EMPLOI)
  Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti svou činností podporuje tvorbu pracovních míst, zvyšování kvality pracovních míst, otevřenou společnost a rovné příležitosti pro všechny. Překladatelské středisko překládá dokumenty CCE-EMPLOI z anglických originálů do všech jazyků EHP.
  Odkaz na webové stránky
 • Výbor regionů Evropské unie Výbor regionů Evropské unie CDR/CoR
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  http://www.cor.europa.eu
  X
  Výbor regionů Evropské unie
  Zákazník od:14 prosince 2000
  Datum obnovení smlouvy:12 června 2012
  Počet přeložených stránek:0 stran (2013)
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  Výbor regionů Evropské unie (CDR/CoR)
  Výbor regionů byl zřízen v roce 1994 a je politickým shromážděním, které poskytuje místním a regionálním úřadům hlas v srdci Evropské unie.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání Cedefop
  Sídlo:
  • Soluň (Řecko)
  http://www.cedefop.europa.eu
  X
  Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
  Zákazník od:10 prosince 2001
  Datum obnovení smlouvy:27 ledna 2012
  Počet přeložených stránek:1309 stran (2013)
  Sídlo:
  • Soluň (Řecko)
  Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
  Středisko CEDEFOP, které bylo zřízeno v roce 1975, je agentura EU usilující o podporu a rozvoj odborného vzdělávání a přípravy v Evropské unii. Jedná se o hlavní středisko Evropské unie pro odborné vzdělávání a přípravu.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropská policejní akademie Evropská policejní akademie Cepol
  Sídlo:
  • Budapešť (Maďarsko)
  http://www.cepol.europa.eu
  X
  Evropská policejní akademie
  Zákazník od:01 června 2006
  Datum obnovení smlouvy:18 ledna 2012
  Počet přeložených stránek:1257 stran (2013)
  Sídlo:
  • Budapešť (Maďarsko)
  Evropská policejní akademie (Cepol)
  CEPOL je agentura EU, která byla zřízena v roce 2005. Posláním CEPOL je umožňovat setkávání vyšších policejních důstojníků z policejních sborů v Evropě – hlavně pro podporu rozvoje sítě – a podporovat přeshraniční spolupráci v boji proti trestné činnosti, veřejnou bezpečnost a pořádek prostřednictvím organizování vzdělávacích činností a pomocí zjištění z výzkumu. Překladatelské středisko zahájilo pro CEPOL terminologický projekt, který bude pokračovat v roce 2010.
  Odkaz na webové stránky
 • Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) Chafea
  Sídlo:
  • Lucemburk (Lucembursko)
  http://ec.europa.eu/eahc/
  X
  Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
  Zákazník od:31 ledna 2007
  Datum obnovení smlouvy:10 dubna 2012
  Počet přeložených stránek:1224 pages (2013)
  Sídlo:
  • Lucemburk (Lucembursko)
  Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) (Chafea)
  The Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (formerly the Public Health Executive Agency –PHEA- from 2005 to 2008; the Executive Agency for Health and Consumers – EAHC- from 2008 to 2013 and then the "Consumers, Health and Food Executive Agency" in January 2014) was created on 1 January 2005. The agency's mandate was further extended until 2024 and consists of the implementation of the EU Health Programme, the Consumer Programme and the Better Training for Safer Food initiative.
  Odkaz na webové stránky
 • Soudní dvůr Evropské unie Soudní dvůr Evropské unie CJEU
  Sídlo:
  • Lucemburk (Lucembursko)
  http://curia.europa.eu
  X
  Soudní dvůr Evropské unie
  Zákazník od:13 listopadu 2001
  Datum obnovení smlouvy:16 prosince 2011
  Počet přeložených stránek:557 stran (2013)
  Sídlo:
  • Lucemburk (Lucembursko)
  Soudní dvůr Evropské unie (CJEU)

  Soudní dvůr Evropské unie se skládá ze tří soudů: Soudního dvora, Tribunálu (vytvořeného v roce 1988 jako Soudu prvního stupně) a Soudu pro veřejnou službu (vytvořeného v roce 2004). Posláním Soudu je zajišťovat „dodržování práva při výkladu a provádění“ Smluv.

  Odkaz na webové stránky
 • Rada Evropské unie Rada Evropské unie COUNCIL
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  http://www.european-council.europa.eu/
  X
  Rada Evropské unie
  Zákazník od:30 března 2007
  Datum obnovení smlouvy:01 února 2012
  Počet přeložených stránek:2776 stran (2013)
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  Rada Evropské unie (COUNCIL)
  Rada je hlavním střediskem politického rozhodování Evropské unie. Rada má rozhodovací a koordinační úlohu. Akty Rady mají podobu nařízení, směrnic, rozhodnutí, společných akcí nebo společných postojů, doporučení nebo stanovisek. Rada může dále přijímat závěry, prohlášení a usnesení.
  Odkaz na webové stránky
 • Odrůdový úřad Společenství Odrůdový úřad Společenství CPVO
  Sídlo:
  • Angers (Francie)
  http://www.cpvo.europa.eu
  X
  Odrůdový úřad Společenství
  Zákazník od:16 prosince 2002
  Datum obnovení smlouvy:18 ledna 2012
  Počet přeložených stránek:860 stran (2013)
  Sídlo:
  • Angers (Francie)
  Odrůdový úřad Společenství (CPVO)
  Právními předpisy Společenství byl zřízen systém pro ochranu odrůdových práv, který umožňuje, aby byla odrůdám udělována práva duševního vlastnictví platná v celém Společenství. Odrůdový úřad Společenství (CPVO) tento systém provádí a uplatňuje. V roce 2009 předložilo překladatelské středisko úřadu CPVO soubor dokumentů k výběru terminologie, dokončení celého projektu je plánováno v roce 2010. Cílem je vložení konečných ověřených termínů do databáze IATE, kterou ve velké míře používají interní i externí překladatelé střediska a která je přístupná uživatelům po celém světě.
  Odkaz na webové stránky
 • Společný podnik Clean Sky Společný podnik Clean Sky CSJU
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  http://www.cleansky.eu
  X
  Společný podnik Clean Sky
  Zákazník od:23 února 2009
  Datum obnovení smlouvy:27 ledna 2012
  Počet přeložených stránek:123 stran (2013)
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  Společný podnik Clean Sky (CSJU)
  Clean Sky je „společnou technologickou iniciativou“ (JTI), kterou vytvořila Evropská komise a jejímž cílem je rozvíjet průlomové technologie k významnému zlepšení dopadu letecké dopravy na životní prostředí.
  Odkaz na webové stránky
 • Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EACEA
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  http://eacea.ec.europa.eu
  X
  Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast
  Zákazník od:06 února 2006
  Datum obnovení smlouvy:20 února 2012
  Počet přeložených stránek:4492 stran (2013)
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)
  Pověření agentury zahrnuje řadu příležitostí v Evropě a po celém světě pro organizace, odborníky a jednotlivce všech věkových skupin a ve všech etapách života. Na agenturu EACEA bylo částečně nebo plně delegováno sedm klíčových programů Společenství: Celoživotní učení, Erasmus Mundus, Tempus, Kultura, Mládež v akci, Evropa pro občany a Media a několik dohod o mezinárodní spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělání. Překladatelské středisko přezkoumalo stávající terminologické zdroje v oblastech činnosti EACEA, ETF a CEDEFOP a do plánu na rok 2010 byl zahrnut společný terminologický projekt.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropská agentura pro bezpečnost letectví Evropská agentura pro bezpečnost letectví EASA
  Sídlo:
  • Kolín nad Rýnem (Německo)
  https://www.easa.europa.eu
  X
  Evropská agentura pro bezpečnost letectví
  Zákazník od:01 září 2003
  Datum obnovení smlouvy:08 listopadu 2012
  Počet přeložených stránek:12519 stran (2013)
  Sídlo:
  • Kolín nad Rýnem (Německo)
  Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
  Evropská agentura pro bezpečnost letectví je hlavním pilířem strategie Evropské unie v oblasti bezpečnosti letectví. Jejím posláním je podporovat co nejvyšší společné standardy bezpečnosti a ochrany životního prostředí v oblasti civilního letectví.
  Odkaz na webové stránky
 • Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME, dříve Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI)) Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME, dříve Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI)) EASME
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  http://ec.europa.eu/easme/
  X
  Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME, dříve Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI))
  Zákazník od:09 dubna 2006
  Datum obnovení smlouvy:31 ledna 2012
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME, dříve Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI)) (EASME)

  Rozsah činností Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace byl upřesněn a s účinností od 1. ledna 2014 se její název změnil na Výkonnou agenturu pro malé a střední podniky (EASME). Agentura zodpovídá za velkou část programu COSME, což je program Evropské unie pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (MSP), za část programu Horizont 2020, což je rámcový program pro výzkum a inovace, a zejména za nástroj pro malé a střední podniky, program Evropské unie pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE), část Evropského námořního a rybářského fondu (EMFF), zbylá opatření programu Inteligentní energie – Evropa a iniciativy „ekologické inovace“. Agentura EASME také organizuje Evropský týden udržitelné energie (EUSEW).

  Odkaz na webové stránky
 • European Asylum Support Office European Asylum Support Office EASO
  Sídlo:
  • Valetta (Malta)
  http://easo.europa.eu/
  X
  European Asylum Support Office
  Zákazník od:21 července 2010
  Datum obnovení smlouvy:20 února 2012
  Počet přeložených stránek:9238 pages (2013)
  Sídlo:
  • Valetta (Malta)
  European Asylum Support Office (EASO)
  The aim of EASO is to facilitate, coordinate and strengthen practical cooperation among Member States in the field of asylum and improve the implementation of the EU’s Common European Asylum System. Some Member States are faced with specific and disproportionate pressures on their asylum and reception systems, due in particular to their geographical or demographic situation. The European Asylum Support Office is intended to help them by fostering solidarity within the Union so as to promote a better relocation of beneficiaries of international protection between Member States, while ensuring that asylum and reception systems are not abused.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropský orgán pro bankovnictví Evropský orgán pro bankovnictví EBA
  Sídlo:
  • Londýn (Spojené království)
  http://www.eba.europa.eu/
  X
  Evropský orgán pro bankovnictví
  Zákazník od:04 března 2011
  Datum obnovení smlouvy:27 ledna 2012
  Počet přeložených stránek:5747 stran (2013)
  Sídlo:
  • Londýn (Spojené království)
  Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

  Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) přispívá k zajišťování účinné a jednotné úrovně regulace a dohledu v oblastech své působnosti s cílem zlepšit fungování vnitřního trhu EU. Podporuje stabilitu finančního systému, průhlednost trhů a finančních produktů a ochranu vkladatelů a investorů.​

  Odkaz na webové stránky
 • Evropský účetní dvůr Evropský účetní dvůr ECA
  Sídlo:
  • Lucemburk (Lucembursko)
  http://eca.europa.eu
  X
  Evropský účetní dvůr
  Zákazník od:28 července 1998
  Datum obnovení smlouvy:01 června 2012
  Počet přeložených stránek:130 stran (2013)
  Sídlo:
  • Lucemburk (Lucembursko)
  Evropský účetní dvůr (ECA)
  Evropský účetní dvůr je orgánem EU zřízeným Smlouvou o EU, aby kontroloval hospodaření EU. Sídlí v Lucemburku. Jako externí auditor EU se podílí na zlepšování finančního řízení EU a vystupuje jako nezávislý strážce finančních zájmů občanů Unie. Účetní dvůr spolupracuje s překladatelským střediskem v oblasti terminologie.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropská centrální banka Evropská centrální banka ECB
  Sídlo:
  • Frankfurt (Německo)
  https://www.ecb.europa.eu
  X
  Evropská centrální banka
  Zákazník od:12 prosince 2007
  Datum obnovení smlouvy:18 ledna 2012
  Počet přeložených stránek:349 stran (2013)
  Sídlo:
  • Frankfurt (Německo)
  Evropská centrální banka (ECB)
  ECB je centrální bankou pro evropskou jednotnou měnu euro. Hlavním cílem ECB je péče o kupní sílu eura, tedy o cenovou stabilitu v eurozóně. Eurozóna se skládá z šestnácti států Evropské unie, které od roku 1999 zavedly euro. Banka si od střediska vyžádala překlad významné rozsáhlé terminologické databáze do irštiny. Tato databáze bude využívána nejen v rámci překladu textů souvisejících s ECB, ale také u dokumentů týkajících se souhrnného rozpočtu.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí ECDC
  Sídlo:
  • Stockholm (Švédsko)
  http://www.ecdc.europa.eu
  X
  Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
  Zákazník od:14 března 2005
  Datum obnovení smlouvy:27 ledna 2012
  Počet přeložených stránek:1007 stran (2013)
  Sídlo:
  • Stockholm (Švédsko)
  Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
  Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) bylo zřízeno v roce 2005. Jedná se o agenturu EU, jejímž cílem je posilování obranyschopnosti Evropy před infekčními nemocemi. Posláním ECDC je rozpoznávat, posuzovat a oznamovat stávající nebo vznikající ohrožení lidského zdraví přenosnými nemocemi.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropská agentura pro chemické látky Evropská agentura pro chemické látky ECHA
  Sídlo:
  • Helsinki (Finsko)
  http://echa.europa.eu
  X
  Evropská agentura pro chemické látky
  Zákazník od:07 května 2007
  Datum obnovení smlouvy:22 února 2012
  Počet přeložených stránek:25566 stran (2013)
  Sídlo:
  • Helsinki (Finsko)
  Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
  Agentura řídí postupy registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek s cílem zajistit jednotný přístup v celé Evropské unii. Cílem těchto postupů je poskytovat další informace o chemických látkách, aby bylo jejich používání bezpečné a aby byla zajištěna konkurenceschopnost evropského chemického průmyslu.
  Odkaz na webové stránky
 • Elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL) Elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL) ECSEL JU
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  http://www.ecsel-ju.eu/
  X
  Elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL)
  Zákazník od:27 června 2014
  Počet přeložených stránek: stran ()
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  Elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL) (ECSEL JU)

  Rada Evropské unie přijala dne 6. května 2014 nařízení o založení společného podniku ECSEL. Tento nový subjekt nahrazuje společné podniky ARTEMIS a ENIAC. Společný podnik ECSEL zahájil svoji činnost dne 27. června 2014.

  Hlavními cíli společného podniku ECSEL je podílet se na provádění programu Horizont 2020, což je rámcový program EU pro výzkum a inovace, a přispívat k rozvoji silného a globálně konkurenceschopného průmyslového odvětví elektronických součástí a systémů v Evropské unii.

   

  Odkaz na webové stránky
 • Evropská obranná agentura Evropská obranná agentura EDA
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  http://www.eda.europa.eu
  X
  Evropská obranná agentura
  Zákazník od:31 května 2007
  Datum obnovení smlouvy:31 ledna 2012
  Počet přeložených stránek:105 stran (2013)
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  Evropská obranná agentura (EDA)
  Evropská obranná agentura byla vytvořena za účelem pomoci členským státům EU rozvíjet jejich schopnosti obrany v oblasti operací krizového řízení v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropský inspektor ochrany údajů Evropský inspektor ochrany údajů EDPS
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  http://www.edps.europa.eu
  X
  Evropský inspektor ochrany údajů
  Zákazník od:08 prosince 2009
  Datum obnovení smlouvy:27 ledna 2012
  Počet přeložených stránek:7619 stran (2013)
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  Evropský inspektor ochrany údajů (EDPS)
  Obecným cílem evropského inspektora ochrany údajů je zajistit, aby všechny orgány a instituce EU respektovaly právo občanů na soukromí při zpracovávání jejich osobních údajů a tvorbě nových politik.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropská agentura pro životní prostředí Evropská agentura pro životní prostředí EEA
  Sídlo:
  • Kodaň (Dánsko)
  http://www.eea.europa.eu
  X
  Evropská agentura pro životní prostředí
  Zákazník od:30 září 1999
  Datum obnovení smlouvy:31 ledna 2012
  Počet přeložených stránek:2571 stran (2013)
  Sídlo:
  • Kodaň (Dánsko)
  Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
  Agentura EEA je agenturou EU, která poskytuje kvalitní a nezávislé informace o životním prostředí. Agentura EEA je stěžejním zdrojem informací pro všechny, kteří se zabývají vypracováním, přijímáním, prováděním a hodnocením politiky na ochranu životního prostředí, ale také pro širokou veřejnost.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropský hospodářský a sociální výbor Evropský hospodářský a sociální výbor EESC
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  http://www.eesc.europa.eu/
  X
  Evropský hospodářský a sociální výbor
  Zákazník od:20 února 2012
  Počet přeložených stránek:0 stran (2013)
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  Evropský hospodářský a sociální výbor (EESC)

  Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je poradní instituce, která zástupcům evropských socioprofesních zájmových skupin a jiným subjektům poskytuje formální prostor k vyjádření jejich názorů v otázkách týkajících se EU. Stanoviska výboru se předávají hlavním orgánům – Radě, Komisi a Evropskému parlamentu. Výbor tak má klíčovou úlohu v rozhodovacím procesu Unie.

  Odkaz na webové stránky
 • Evropská agentura pro kontrolu rybolovu Evropská agentura pro kontrolu rybolovu EFCA
  Sídlo:
  • Vigo (Španělsko)
  http://efca.europa.eu
  X
  Evropská agentura pro kontrolu rybolovu
  Zákazník od:01 února 2008
  Datum obnovení smlouvy:02 října 2012
  Počet přeložených stránek:1033 stran (2013)
  Sídlo:
  • Vigo (Španělsko)
  Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
  Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) je instituce EU zřízená v roce 2005 s cílem organizovat koordinaci kontroly rybolovu a inspekčních činností ze strany členských států a pomáhat jim ve spolupráci směřující k plnění pravidel společné rybářské politiky za účelem zajišťování jejího účinného a jednotného uplatňování.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropský úřad pro bezpečnost potravin Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA
  Sídlo:
  • Parma (Itálie)
  http://www.efsa.europa.eu
  X
  Evropský úřad pro bezpečnost potravin
  Zákazník od:06 března 2002
  Datum obnovení smlouvy:08 února 2012
  Počet přeložených stránek:2708 stran (2013)
  Sídlo:
  • Parma (Itálie)
  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
  Úřad EFSA byl zřízen v lednu 2002 jako součást uceleného programu pro zlepšování bezpečnosti potravin EU, zajišťování vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a obnovení a udržení důvěry v zásobování potravinami v EU. Interní odborníci/korektoři z překladatelského střediska a z úřadu EFSA provedli společný projekt „EFSA Terminology Watch“ (Kontrola terminologie úřadu EFSA), jehož cílem bylo rozšířit stávající glosáře klíčových termínů EFSA, předložit je úřadu ke schválení a zanést je do databáze IATE. Při každodenních korekturách a zpracovávání překladů od překladatelského střediska úřad EFSA nezávisle pokračuje ve shromažďování nových termínů, které budou vloženy do databáze IATE.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropská investiční banka Evropská investiční banka EIB
  Sídlo:
  • Lucemburk (Lucembursko)
  http://www.bei.org
  X
  Evropská investiční banka
  Zákazník od:08 ledna 2001
  Počet přeložených stránek:135 stran (2013)
  Sídlo:
  • Lucemburk (Lucembursko)
  Evropská investiční banka (EIB)
  Posláním Evropské investiční banky je podporovat cíle Evropské unie poskytováním dlouhodobého financování pro zdravé investice. Evropská investiční banka byla vytvořena Římskou smlouvou, jejími akcionáři jsou členské státy a její Radu guvernérů tvoří ministři financí těchto států.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropský institut pro rovnost žen a mužů Evropský institut pro rovnost žen a mužů EIGE
  Sídlo:
  • Vilnius (Litva)
  http://www.eige.europa.eu/
  X
  Evropský institut pro rovnost žen a mužů
  Zákazník od:25 srpna 2009
  Datum obnovení smlouvy:08 února 2012
  Počet přeložených stránek:2483 stran (2013)
  Sídlo:
  • Vilnius (Litva)
  Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
  Evropský institut pro rovnost žen a mužů je agentura EU vytvořená na podporu členských států a orgánů EU (zejména Komise) v jejich úsilí podporovat rovnost žen a mužů, bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví a zvyšovat povědomí o genderových otázkách.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění EIOPA
  Sídlo:
  • Frankfurt (Německo)
  http://eiopa.europa.eu/
  X
  Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
  Zákazník od:04 března 2011
  Datum obnovení smlouvy:27 ledna 2012
  Počet přeložených stránek:13477 stran (2013)
  Sídlo:
  • Frankfurt (Německo)
  Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

  Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) podporuje stabilitu finančního systému a průhlednost trhů a finančních produktů. Dále zajišťuje ochranu pojistníků, účastníků penzijních systémů a oprávněných osob.​

  Odkaz na webové stránky
 • Evropský inovační a technologický institut Evropský inovační a technologický institut EIT
  Sídlo:
  • Budapešť (Maďarsko)
  http://eit.europa.eu/
  X
  Evropský inovační a technologický institut
  Zákazník od:29 září 2008
  Datum obnovení smlouvy:08 března 2012
  Počet přeložených stránek:206 stran (2013)
  Sídlo:
  • Budapešť (Maďarsko)
  Evropský inovační a technologický institut (EIT)
  Posláním Evropského inovačního a technologického institutu je podpora a využívání inovační kapacity a schopnosti činitelů v oblastech vysokoškolského vzdělávání, výzkumu, obchodu a podnikání z Evropské unie i mimo ni prostřednictvím tvorby vysoce integrovaných znalostních a inovačních komunit (KIC).
  Odkaz na webové stránky
 • Evropská agentura pro léčivé přípravky Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA (ex EMEA)
  Sídlo:
  • Londýn (Spojené království)
  http://www.ema.europa.eu
  X
  Evropská agentura pro léčivé přípravky
  Zákazník od:14 února 1997
  Datum obnovení smlouvy:20 února 2012
  Počet přeložených stránek:36880 stran (2013)
  Sídlo:
  • Londýn (Spojené království)
  Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA (ex EMEA))
  Evropská agentura pro léčivé přípravky je decentralizovaný orgán Evropské unie. Jejím hlavním úkolem je ochrana a podpora veřejného zdraví a zdraví zvířat prostřednictvím hodnocení a dozoru nad léčivými přípravky pro humánní a veterinární použití. Terminologická činnost pro tuto agenturu se v roce 2009 zaměřila na glosář klíčových termínů agentury EMA, který nyní obsahuje více než 250 pojmů ve všech úředních jazycích EU. V průběhu roku byly příslušné národní orgány (NCA) vyzvány, aby dokončily svoji práci na validaci neschválených termínů v tomto glosáři tak, aby překladatelské středisko mohlo zpracovat všechny položky a následně je importovat je do databáze IATE, aby byly zpřístupněny uživatelům na celém světě.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost EMCDDA
  Sídlo:
  • Lisabon (Portugalsko)
  http://www.emcdda.europa.eu
  X
  Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
  Zákazník od:30 dubna 1999
  Datum obnovení smlouvy:20 prosince 2013
  Počet přeložených stránek:1863 stran (2013)
  Sídlo:
  • Lisabon (Portugalsko)
  Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
  Centrum EMCDDA bylo zřízeno, aby poskytovalo Evropské unii a jejím členským státům faktický přehled o evropských problémech v oblasti drog a dostatečnou znalostní základnu na podporu diskuse o drogách. V roce 2009 centrum EMCDDA zahájilo práci na sestavení významného glosáře, jehož základním cílem je dosáhnout jednotnosti a dohodnutého společného chápání anglických termínů, a to jak v rámci centra, tak v národních kontaktních místech.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropská agentura pro námořní bezpečnost Evropská agentura pro námořní bezpečnost EMSA
  Sídlo:
  • Lisabon (Portugalsko)
  http://www.emsa.europa.eu
  X
  Evropská agentura pro námořní bezpečnost
  Zákazník od:03 září 2003
  Datum obnovení smlouvy:16 března 2012
  Počet přeložených stránek:756 stran (2013)
  Sídlo:
  • Lisabon (Portugalsko)
  Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
  Evropská agentura pro námořní bezpečnost přispívá k prohloubení celkového systému námořní bezpečnosti ve Společenství. Usiluje o snižování rizika námořních nehod, námořního znečištění z lodí a ztrát na lidských životech na moři. Vzhledem k tomu, že námořní oblast je velmi specifická a odborná, považovalo se za nutné zahájit terminologický projekt pro přípravu podkladů pro překlad dlouhých zpráv technických přehledů.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací ENISA
  Sídlo:
  • Heraklion (Řecko)
  http://www.enisa.europa.eu
  X
  Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací
  Zákazník od:15 července 2005
  Datum obnovení smlouvy:08 února 2012
  Počet přeložených stránek:921 stran (2013)
  Sídlo:
  • Heraklion (Řecko)
  Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
  Poslání agentury ENISA je zásadní pro dosažení vysoké a účinné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Evropské unii. Společně s orgány EU a členskými státy agentura ENISA usiluje o vytvoření kultury bezpečnosti sítí a informací v zájmu občanů, spotřebitelů, podniků a organizací veřejného sektoru v Evropské unii.
  Odkaz na webové stránky
 • European Parliament European Parliament EP DG Trad
  Sídlo:
  • Lucemburk (Lucembursko)
  http://www.europarl.europa.eu
  X
  European Parliament
  Zákazník od:28 června 2013
  Sídlo:
  • Lucemburk (Lucembursko)
  European Parliament (EP DG Trad)
  Odkaz na webové stránky
 • Evropská agentura pro železnice Evropská agentura pro železnice ERA
  Sídlo:
  • Valenciennes (Francie)
  http://www.era.europa.eu
  X
  Evropská agentura pro železnice
  Zákazník od:23 února 2005
  Datum obnovení smlouvy:31 ledna 2012
  Počet přeložených stránek:7096 stran (2013)
  Sídlo:
  • Valenciennes (Francie)
  Evropská agentura pro železnice (ERA)
  Agentura byla zřízena, aby poskytovala členským státům EU a Komisi technickou pomoc v oblasti bezpečnosti železnic a interoperability. To zahrnuje vytváření a provádění technických specifikací pro interoperabilitu a společného přístupu k otázkám týkajícím se bezpečnosti železnic. Hlavním úkolem agentury je řídit přípravu těchto opatření. Terminologii týkající se železnic ovládají pouze příslušníci specializovaných společenství a je těžké se s ní setkat mimo tuto oblast. Proto byla pro tohoto zákazníka definována základní terminologie jako způsob aktivní přípravy kvalitních překladů v tomto oboru.
  Odkaz na webové stránky
 • Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum ERC
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  http://erc.europa.eu
  X
  Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum
  Zákazník od:14 ledna 2009
  Datum obnovení smlouvy:27 ledna 2012
  Počet přeložených stránek:79 stran (2013)
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERC)
  Agentura ERC je prvním evropským orgánem pro poskytování finančních prostředků zřízeným na podporu hraničního výzkumu určovaného výzkumnými pracovníky. Jejím hlavním úkolem je podněcovat vysoce kvalitní vědeckou činnost prostřednictvím podpory nejlepších a nejkreativnějších vědců a akademických a technických odborníků tak, aby mohli být odvážní a riskovat v rámci svého výzkumu. Vědci jsou podporování v tom, aby zacházeli za zavedené hranice znalostí a oborů.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropský orgán pro cenné papíry a trhy Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ESMA
  Sídlo:
  • Paris (Francie)
  http://www.esma.europa.eu/
  X
  Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
  Zákazník od:24 ledna 2011
  Datum obnovení smlouvy:02 srpna 2012
  Počet přeložených stránek:6157 stran (2013)
  Sídlo:
  • Paris (Francie)
  Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

   

  ESMA je nezávislým orgánem Evropské unie, který přispívá k zajištění stability finančního systému Evropské unie. Zajišťuje integritu, průhlednost, účinnost a řádné fungování trhů s cennými papíry a posiluje ochranu investorů.

   

  Odkaz na webové stránky
 • Evropská nadace odborného vzdělávání Evropská nadace odborného vzdělávání ETF
  Sídlo:
  • Turín (Itálie)
  http://www.etf.europa.eu
  X
  Evropská nadace odborného vzdělávání
  Zákazník od:30 září 1996
  Datum obnovení smlouvy:27 ledna 2012
  Počet přeložených stránek:2485 stran (2013)
  Sídlo:
  • Turín (Itálie)
  Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
  Nadace ETF byla zřízena, aby přispívala k rozvoji systémů vzdělávání a odborné přípravy partnerských zemí EU. Jejím posláním je napomáhat přechodu a rozvoji zemí pro využití potenciálu jejich lidského kapitálu prostřednictvím reformy systémů vzdělávání, odborné přípravy a trhů práce v rámci politiky vnějších vztahů EU.
  Odkaz na webové stránky
 • Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví EUIPO
  Sídlo:
  • Alicante (Španělsko)
  https://euipo.europa.eu/
  X
  Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
  Zákazník od:30 dubna 1996
  Datum obnovení smlouvy:06 dubna 2010
  Sídlo:
  • Alicante (Španělsko)
  Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

  ​EUIPO neboli Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví má na starosti správu ochranných známek EU a zapsaných průmyslových vzorů Společenství. Ochranná známka EU a zapsaný průmyslový vzor Společenství poskytují přístup k evropskému jednotnému trhu – zajišťují ochranu práv duševního vlastnictví v celé Evropské unii.

  Odkaz na webové stránky
 • Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva eu-LISA
  Sídlo:
  • Tallinn (Estonsko)
  http://www.eulisa.europa.eu/
  X
  Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva
  Zákazník od:02 března 2012
  Počet přeložených stránek:575 stran (2013)
  Sídlo:
  • Tallinn (Estonsko)
  Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
  Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva bude řídit sdílení údajů v oblasti bezpečnosti, žádostí o víza a otisků prstů žadatelů o azyl a nelegálních přistěhovalců. Mezi informační systémy spravované touto agenturou patří Schengenský informační systém druhé generace (SIS II), Vízový informační systém (VIS) a systém EURODAC. Agentura bude rovněž odpovídat za řízení jakýchkoli dalších informačních systémů, které by mohly být v oblasti svobody, bezpečnosti a práva vyvinuty v budoucnosti. Úkolem agentury bude udržovat tyto rozsáhlé informační systémy v provozu 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu a zajišťovat tak nepřetržitou výměnu údajů mezi členskými státy.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci EU-OSHA
  Sídlo:
  • Bilbao (Španělsko)
  https://osha.europa.eu
  X
  Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  Zákazník od:23 října 1996
  Datum obnovení smlouvy:22 února 2012
  Počet přeložených stránek:4515 stran (2013)
  Sídlo:
  • Bilbao (Španělsko)
  Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
  Agentura EU-OSHA, kterou Evropská unie zřídila v roce 1996, je hlavním referenčním místem EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek EUROFOUND
  Sídlo:
  • Dublin (Irsko)
  http://www.eurofound.europa.eu
  X
  Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
  Zákazník od:09 června 2008
  Datum obnovení smlouvy:18 ledna 2012
  Počet přeložených stránek:6634 stran (2013)
  Sídlo:
  • Dublin (Irsko)
  Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND)

  Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek je jednou z vůbec prvních institucí EU zřízených pro činnost ve specializovaných oblastech politiky EU. Byla založena, aby přispívala k plánování a navrhování lepších životních a pracovních podmínek v Evropě.

  Odkaz na webové stránky
 • The European Union's Judicial Cooperation Unit The European Union's Judicial Cooperation Unit EUROJUST
  Sídlo:
  • Haag (Nizozemsko)
  http://www.eurojust.europa.eu
  X
  The European Union's Judicial Cooperation Unit
  Zákazník od:07 srpna 2002
  Datum obnovení smlouvy:28 září 2012
  Počet přeložených stránek:1892 stran (2013)
  Sídlo:
  • Haag (Nizozemsko)
  The European Union's Judicial Cooperation Unit (EUROJUST)
  Eurojust je instituce pro soudní spolupráci, která byla vytvořena, aby napomáhala zajišťovat bezpečnost v oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Eurojust byl zřízen, aby pomáhal v boji proti závažné trestné činnosti usnadňováním koordinace kroků při vyšetřování a stíhání pachatelů na území pokrývajícím více než jeden členský stát při plném respektování základních práv a svobod.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropský policejní úřad Evropský policejní úřad EUROPOL
  Sídlo:
  • Haag (Nizozemsko)
  http://www.europol.europa.eu
  X
  Evropský policejní úřad
  Zákazník od:30 září 1996
  Datum obnovení smlouvy:26 dubna 2012
  Počet přeložených stránek:2769 stran (2013)
  Sídlo:
  • Haag (Nizozemsko)
  Evropský policejní úřad (EUROPOL)
  Europol je agenturou Evropské unie pro prosazování práva a jeho cílem je zlepšování účinnosti a spolupráce příslušných orgánů v členských státech při předcházení a boji proti terorismu, nedovolenému obchodu s drogami a jiným závažným formám organizované trestné činnosti. Překladatelské středisko pokračovalo ve svém projektu shromažďování a harmonizace terminologie pro úřad Europol, který byl zahájen v roce 2008. Seznam anglických termínů byl zaslán úřadu Europol k provedení změn a/nebo jeho schválení, což je nezbytným předpokladem pro zahájení vícejazyčné etapy. Jakmile budou termíny schválené ve všech jazycích, budou importovány do databáze IATE, aby k nim získali přístup překladatelé a národní odborníci po celém světě.
  Odkaz na webové stránky
 • Fusion for Energy Fusion for Energy F4E
  Sídlo:
  • Barcelona (Španělsko)
  http://fusionforenergy.europa.eu
  X
  Fusion for Energy
  Zákazník od:16 dubna 2008
  Datum obnovení smlouvy:31 ledna 2012
  Počet přeložených stránek:492 stran (2013)
  Sídlo:
  • Barcelona (Španělsko)
  Fusion for Energy (F4E)

  Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy neboli „Fusion for Energy“ usiluje o rozvoj jaderné syntézy jako budoucího zdroje energie.

  Odkaz na webové stránky
 • Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking FCH JU
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  http://ec.europa.eu/research/fch
  X
  Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking
  Zákazník od:24 srpna 2010
  Datum obnovení smlouvy:27 ledna 2012
  Počet přeložených stránek:42 pages (2013)
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU)
  The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking is a unique public private partnership supporting research, technological development and demonstration (RTD) activities in fuel cell and hydrogen energy technologies in Europe. Its aim is to accelerate the market introduction of these technologies, realising their potential as an instrument in achieving a carbon-lean energy system.
  Odkaz na webové stránky
 • Agentura Evropské unie pro základní práva Agentura Evropské unie pro základní práva FRA
  Sídlo:
  • Vídeň (Rakousko)
  http://fra.europa.eu
  X
  Agentura Evropské unie pro základní práva
  Zákazník od:23 října 2007
  Datum obnovení smlouvy:20 února 2012
  Počet přeložených stránek:8985 stran (2013)
  Sídlo:
  • Vídeň (Rakousko)
  Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
  Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) je poradním orgánem Evropské unie. Byla zřízena v roce 2007 a pomáhá zajišťovat ochranu základních práv občanů EU. Informuje lidi o jejich základních právech a snaží se tak přispět k tomu, aby se základní práva stala realitou pro každého, kdo žije v Evropské unii. Vzhledem k tomu, že texty agentury se týkají velmi různorodých témat, překladatelské středisko zahájilo terminologický projekt. Bylo vybráno přibližně 200 pojmů, které se opakovaně vyskytují v dokumentech agentury FRA, a tyto termíny (společně s příslušným kontextem a definicemi) byly předloženy agentuře ke schválení. Vícejazyčná část projektu bude následovat v roce 2010.
  Odkaz na webové stránky
 • Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie FRONTEX
  Sídlo:
  • Varšava (Polsko)
  http://www.frontex.europa.eu
  X
  Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie
  Zákazník od:01 srpna 2005
  Datum obnovení smlouvy:14 května 2012
  Počet přeložených stránek:4412 stran (2013)
  Sídlo:
  • Varšava (Polsko)
  Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX)
  Frontex, Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států byla vytvořena jako specializovaná a nezávislá instituce, která má za úkol koordinovat operativní spolupráci mezi členskými státy v oblasti bezpečnosti na hranicích. Frontex má zvláštní přínos pro vnitrostátní systémy správy hranic jednotlivých členských států a doplňuje jejich činnost. Maltští překladatelé překladatelského střediska připravili glosář důležitých termínů vybraných z dokumentů agentury Frontex.
  Odkaz na webové stránky
 • European GNSS Agency European GNSS Agency GSA
  Sídlo:
  • Prague (Česká republika)
  http://www.gsa.europa.eu
  X
  European GNSS Agency
  Zákazník od:30 dubna 1996
  Počet přeložených stránek:38 stran (2013)
  Sídlo:
  • Prague (Česká republika)
  European GNSS Agency (GSA)
  Úřad pro dohled nad evropským GNSS je oficiální regulační úřad Evropské unie, který spravuje všechny veřejné zájmy týkající se programů evropského GNSS. Mezi strategické cíle úřadu GSA patří dosažení plně funkčního systému GALILEO. To zahrnuje základ pro plně udržitelný a ekonomicky životaschopný systém.
  Odkaz na webové stránky
 • Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking IMI JU
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  http://www.imi-europe.org
  X
  Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking
  Zákazník od:21 července 2010
  Datum obnovení smlouvy:27 ledna 2012
  Počet přeložených stránek:213 pages (2013)
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking (IMI JU)
  The IMI is a unique partnership between the European Community and the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). The aim of IMI is to support the faster discovery and development of better medicines for patients and to enhance Europe’s competitiveness by ensuring that its biopharmaceutical sector remains a dynamic high-technology sector.
  Odkaz na webové stránky
 • Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA, dříve Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA)) Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA, dříve Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA)) INEA
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  http://inea.ec.europa.eu/
  X
  Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA, dříve Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA))
  Zákazník od:28 dubna 2008
  Datum obnovení smlouvy:27 ledna 2012
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA, dříve Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA)) (INEA)

  S účinností od 1. ledna 2014 se Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA), která byla zřízena Evropskou komisí v roce 2006 za účelem řízení realizace programu TEN-T po technické a finanční stránce, stala Výkonnou agenturou pro inovace a sítě (INEA). Posláním agentury INEA je realizovat části těchto programů Evropské unie: Nástroj pro propojení Evropy (CEF) a program Horizont 2020 a zbylá opatření těchto programů: TEN-T a Marco Polo 2007–2013.

  Odkaz na webové stránky
 • Centrum pro námořní analýzu a operace – narkotika (MAOC-N) Centrum pro námořní analýzu a operace – narkotika (MAOC-N) MAOC (N)
  Sídlo:
  • Lisabon (Portugalsko)
  http://www.maoc.eu/
  X
  Centrum pro námořní analýzu a operace – narkotika (MAOC-N)
  Zákazník od:08 října 2013
  Sídlo:
  • Lisabon (Portugalsko)
  Centrum pro námořní analýzu a operace – narkotika (MAOC-N) (MAOC (N))

  MAOC (N) je platforma sloužící k boji proti obchodování s drogami na trase vedoucí přes Atlantik do Evropy a k západoafrickému pobřeží, a to letecky a po moři. V rámci této platformy již spolupracuje sedm členských států EU: Francie, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Spojené království a Španělsko.

  Odkaz na webové stránky
 • Evropský veřejný ochránce práv Evropský veřejný ochránce práv OMBUDSMAN
  Sídlo:
  • Štrasburk (Francie)
  http://www.ombudsman.europa.eu
  X
  Evropský veřejný ochránce práv
  Zákazník od:12 září 2005
  Datum obnovení smlouvy:27 ledna 2012
  Počet přeložených stránek:5977 stran (2013)
  Sídlo:
  • Štrasburk (Francie)
  Evropský veřejný ochránce práv (OMBUDSMAN)
  Evropský veřejný ochránce práv šetří stížnosti týkající se nesprávných úředních postupů v orgánech a institucích Evropské unie.
  Odkaz na webové stránky
 • Výkonná agentura pro výzkum Výkonná agentura pro výzkum REA
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  http://ec.europa.eu/research/rea/
  X
  Výkonná agentura pro výzkum
  Zákazník od:12 března 2005
  Počet přeložených stránek:79 stran (2013)
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  Výkonná agentura pro výzkum (REA)
  Výkonná agentura pro výzkum je institucí, která poskytuje finanční prostředky a kterou vytvořila Evropská komise na podporu vysoce kvalitní výzkumné činnosti a inovací. Agentura řídí významnou část sedmého rámcového programu pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (FP7), což je hlavní balíček finančních prostředků EU na pokrytí potřeb EU v oblasti pracovních míst a konkurenceschopnosti v globální znalostní ekonomice.
  Odkaz na webové stránky
 • Satelitní středisko Evropské unie Satelitní středisko Evropské unie SatCen
  Sídlo:
  • Torrejón de Ardoz (Španělsko)
  https://www.satcen.europa.eu
  X
  Satelitní středisko Evropské unie
  Zákazník od:03 prosince 2007
  Datum obnovení smlouvy:18 dubna 2012
  Sídlo:
  • Torrejón de Ardoz (Španělsko)
  Satelitní středisko Evropské unie (SatCen)

  Posláním Satelitního střediska Evropské unie (SatCen) je podporovat rozhodovací proces Evropské unie, členských států, třetích států (za třetí státy se považují členské státy NATO, které však nejsou členskými státy EU, a další země, které jsou kandidáty na přistoupení k EU) a mezinárodních organizací, a to poskytováním produktů a služeb, které jsou výsledkem využívání vesmírných kapacit a doplňujících údajů.

  Odkaz na webové stránky
 • Společný podnik SESAR Společný podnik SESAR SJU
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  http://www.sesarju.eu
  X
  Společný podnik SESAR
  Zákazník od:05 listopadu 2009
  Datum obnovení smlouvy:08 února 2012
  Počet přeložených stránek:199 stran (2013)
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  Společný podnik SESAR (SJU)
  Program SESAR (výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe) je jedním z nejodvážnějších výzkumných a vývojových projektů, který kdy Evropské společenství zahájilo. Jeho posláním je vytvořit modernizovaný systém uspořádání letového provozu pro Evropu. Tento systém zajistí bezpečnost a plynulost letecké dopravy v příštích třiceti letech, učiní létání šetrnějším k životnímu prostředí a sníží náklady řízení letového provozu.
  Odkaz na webové stránky
 • The Single Resolution Board (SRB) The Single Resolution Board (SRB) SRB
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  http://srb.europa.eu/
  X
  The Single Resolution Board (SRB)
  Zákazník od:08 prosince 2014
  Sídlo:
  • Brusel (Belgie)
  The Single Resolution Board (SRB) (SRB)

  On 8 December, the Centre signed an agreement with the Single Resolution Board (SRB). Based in Brussels, this newly-created EU agency has been operational as of 1 January 2015.

  ​As explained on the Europa website, the Single Resolution Board is "the central decision-making body of the Single Resolution Mechanism. Its mission is to ensure that credit institutions and other entities under its remit, which face serious difficulties, are resolved effectively with minimal costs to taxpayers and the real economy".

   

  Odkaz na webové stránky
zákazníků zemí
Rakousko Belgie Bulharsko Chorvatsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené království
Vídeň Brusel Prague Kolín nad Rýnem Frankfurt Kodaň Tallinn Vigo Bilbao Torrejón de Ardoz Barcelona Alicante Helsinki Štrasburk Valenciennes Angers Paris Soluň Heraklion Budapešť Dublin Turín Parma Vilnius Lucemburk Riga Valetta Haag Varšava Lisabon Stockholm Ljubljana Londýn Bramshill

Rakousko

Vídeň

Belgie

Brusel

Česká republika

Prague

Německo

Kolín nad Rýnem Frankfurt

Dánsko

Kodaň

Estonsko

Tallinn

Španělsko

Vigo Bilbao Torrejón de Ardoz Barcelona Alicante

Finsko

Helsinki

Francie

Štrasburk Valenciennes Angers Paris

Řecko

Soluň Heraklion

Maďarsko

Budapešť

Irsko

Dublin

Itálie

Turín Parma

Litva

Vilnius

Lucembursko

Lucemburk

Lotyšsko

Riga

Malta

Valetta

Nizozemsko

Haag

Polsko

Varšava

Portugalsko

Lisabon

Švédsko

Stockholm

Slovinsko

Ljubljana

Spojené království

Londýn Bramshill