Повече от 20 години ангажимент за многоезичие

Създаден през 1994 г., Центърът за преводи изработва днес средно 750 000 страници годишно за над 60 възложители в цяла Европа. Съвместно с увеличаващия се брой на официалните езици на ЕС и на тясно специализираните възложители Центърът се разраства непрекъснато. Прочетете повече

Нашите партньори

Нашите възложители

Междуинституционално сътрудничество

Външни доставчици на езикови услуги

4355052.31
Документа, преведени от 1995 г. насам
 
18745443
Марки на ЕС и дизайни на Общността, преведени от 1995 г. насам
 
793
Двойки езици

Последни новини

Banen