Текуща(и) процедура(и)

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-01)

Дата на публикуване: 18.11.2020 г. - Краен срок: 20.1.2021 г.

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-01)

 

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-02)

Дата на публикуване: 18.11.2020 г. - Краен срок: 20.1.2021 г.

 

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-02)

 

Call for tenders FL/GEN20-03

Дата на публикуване: 13.11.2020 г. - Краен срок: 20.1.2021 г.

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-03)

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching a call for tenders for the conclusion of multiple framework contracts for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field relating to the work of the various bodies and institutions of the European Union for which the Translation Centre provides translation services, from German, Spanish, Italian and Dutch into French.

Call for tenders FL/GEN20-04

Дата на публикуване: 13.11.2020 г. - Краен срок: 20.1.2021 г.

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-04)

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching a call for tenders for the conclusion of multiple framework contracts for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field relating to the work of the various bodies and institutions of the European Union for which the Translation Centre provides translation services, from French into German, Spanish, Italian and Dutch 

Центърът за преводи редовно публикува покани за участие в търг и участва в междуинституционални покани за тръжни процедури в широк набор от области.

В съответствие с Регламента за създаването му (Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета) Центърът е правен субект и може да влезе в договорни отношения с външни доставчици на услуги.

Сключването на договор е възможно единствено след успешното приключване на строги тръжни процедури съгласно правилата на ЕС за обществените поръчки.

За да представят оферта, заинтересованите доставчици на услуги следва да отговорят на покана за участие в търг, публикувана от Центъра.

Цялата информация, необходима за участие в търга, е включена или в публикуваните обяви в Официален вестник на Европейския съюз, или на тази уебстраница.

Следва да се има предвид, че уебсайтът на Центъра не трябва да се разглежда като заместващ официалната публикация на поканата за участие в търг в базата данни ТЕD (Tenders Electronic Daily), която е електронното издание на притурката към Официален вестник на ЕС, посветена на европейските обществени поръчки.

Поради това Центърът не приема каквато и да било отговорност за съдържанието на уебсайта в това отношение.

По-долу е даден списък на актуалните покани за участие в търг (ако има такива).

Документи