Терминология

Терминологичната работа се състои в създаването на изчерпателни речници на термините на изходния и целевия език, определения, позовавания на източници и контекст, коментари и т.н.