Следва да се има предвид, че ако даден документ не е наличен на езика, използван при търсенето, надсловът на публикацията ще се появи по подразбиране на английски език.
logo term

Single Programming Document 2022-2024

Work programme 20.10.2021 г.
logo term

Draft single programming document 2021-2023

Work programme 22.10.2020 г.
logo term

Amended procurement plan 2019

Work programme 22.9.2019 г.
logo term

Programming document 2019-2021

Work programme 18.1.2019 г.
logo term

Amended procurement plan 2018

Work programme 26.9.2018 г.
logo term

Programming document 2018-2020

Work programme 27.11.2017 г.
preview file

Amended procurement plan 2017

Work programme 21.9.2017 г.
preview file

Amended programming document 2017-2019

Work programme 30.1.2017 г.
preview file

Amended work programme 2016

Work programme 18.3.2016 г.
preview file

Work programme 2015

Work programme 19.3.2015 г.
preview file

Work programme 2014

Work programme 22.10.2013 г.
preview file

Amended work programme 2013

Work programme 3.8.2013 г.
preview file

Amended work programme 2012

Work programme 22.9.2012 г.
preview file

Work Programme 2011

Work programme 27.10.2010 г.
preview file

Work Programme 2010

Work programme 27.10.2009 г.