Final accounts 2023

FinancesFinal accounts

Предварителен проектобюджет за 2025 г

Финансови средстваБюджет

БЮДЖЕТ ЗА 2024 г.

Финансови средстваБюджет

Коригиращ бюджет № 2/2023

Финансови средстваБюджет

Final accounts 2022

FinancesFinal accounts

Коригиращ бюджет № 1/2023

Финансови средстваБюджет

Предварителен проектобюджет за 2024 г

Финансови средстваБюджет

БЮДЖЕТ ЗА 2023 г.

Финансови средстваБюджет

Коригиращ бюджет №1/2022

Финансови средстваБюджет

Final accounts 2021

FinancesFinal accounts

Предварителен проектобюджет за 2023 г

Финансови средстваБюджет

БЮДЖЕТ ЗА 2022 г.

Финансови средстваБюджет

Коригиращ бюджет № 2/2021

Финансови средстваБюджет

Final accounts 2020

FinancesFinal accounts

Коригиращ бюджет № 1/2021

Финансови средстваБюджет

Предварителен проектобюджет за 2022 г

Финансови средстваБюджет

БЮДЖЕТ ЗА 2021 г.

Финансови средстваБюджет

Коригиращ бюджет № 2/2020

Финансови средстваБюджет

Коригиращ бюджет № 1/2020

Финансови средстваБюджет

Final accounts 2019

FinancesFinal accounts

Предварителен проектобюджет за 2021 г

Финансови средстваБюджет

БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.

Финансови средстваБюджет

Коригиращ бюджет № 2/2019

Финансови средстваБюджет

Final accounts 2018

FinancesFinal accounts

Предварителен проектобюджет за 2020 г

Финансови средстваБюджет

Коригиращ бюджет № 1/2019

Финансови средстваБюджет

БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.

Финансови средстваБюджет

Коригиращ бюджет № 1/2018

Финансови средстваБюджет

Final accounts 2017

FinancesFinal accounts

Предварителен бюджет за 2019 г

Финансови средстваБюджет

БЮДЖЕТ ЗА 2018 г. 

Финансови средстваБюджет

Коригиращ бюджет № 1/2017

Финансови средстваБюджет

Final accounts 2016

FinancesFinal accounts

Предварителен бюджет за 2018 г

Финансови средстваБюджет

БЮДЖЕТ ЗА 2017 г.

Финансови средстваБюджет

Коригиращ бюджет № 1/2016

Финансови средстваБюджет

Final accounts 2015

FinancesBudget

Предварителен проектобюджет за 2017

Финансови средстваБюджет

БЮДЖЕТ ЗА 2016 г. 

Финансови средстваБюджет

Final accounts 2014

FinancesBudget

Коригиращ бюджет № 2/2015

Финансови средстваБюджет

Предварителен проектобюджет за 2016

Финансови средстваБюджет

Коригиращ бюджет № 1/2015

Финансови средстваБюджет

Budget 2015

FinancesBudget

Коригиращ бюджет № 2/2014

Финансови средстваБюджет