Image
IATE

Проектът IATE (Интерактивна терминология за Европа), стартиран през 1999 г. от Центъра за преводи, е значително постижение за междуинституционалното сътрудничество. Първоначално предназначена за управление и стандартизиране на терминологията на агенциите на ЕС, а по-късно и за подпомагане на многоезичното изготвяне на текстове на ЕС, IATE се разви в сложна и динамична система за управление на терминологията.

IATE е достъпна за обществеността от 2007 г. и обединява терминологичните ресурси на всички служби за превод на ЕС. Центърът за преводи управлява техническите аспекти на проекта от името на партньорите на проекта, които са службите за превод на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Европейския парламент, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет/Комитета на регионите, Съда на Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Европейската централна банка. След пускането на напълно обновената версия през 2018 г. IATE беше доразвита, като предложи нов изглед за устните преводачи, нови функции за споделяне и повторно използване на данни (изтегляне, групи от термини по теми), както и подобрени възможности за управление на данните (отметки, статус на вписване, кръстосани препратки).

За да получавате актуална информация, запознайте се с раздела, посветен на най-новите разработки на ІАТЕ на нашата страница, или с бележките за версиите на уебсайта на ІАТЕ.

Изпробвайте наскоро пуснатия модул за търсене на IATE, за лесен достъп до терминологията на ЕС!

Листовки за IATE

Най-нови разработки на IATE

  • IATE онлайн помощ
  • Повече метаданни при публично експортиране
  • Модул за търсене на IATE
  • Допълнителни филтри „Търсене по URL“
  • Ново предупреждение за подобни резултати
  • Данни, притежавани от ГД „Устни преводи“, налични при търсене