Технически сътрудници в областта на превода

служител за контакт Референтен номер CDT-ACIII-2016/01 - Дата на публикуване: 15.9.2016 г. - Краен срок: 13/10/2016

Началник на секция „Бюджетно и стратегическо планиране“

срочно нает служител Референтен номер CDT-AD8-2016/01 - Дата на публикуване: 19.8.2016 г. - Краен срок: 16/09/2016

секретер

срочно нает служител Референтен номер CDT-AST/SC2/2015/03 - Дата на публикуване: 11.1.2016 г. - Краен срок: 08/02/2016