Image
CdT Management Board

 

Центърът за преводи се управлява от управителен съвет. Ежедневната работа на Центъра, чието седалище е в Люксембург, се извършва от неговите служители, под ръководството на директора на Центъра.

В състава на управителния съвет на Центъра има титуляри и заместник–членове, които са представители на държавите — членки на ЕС, Европейската комисия и повечето от възложителите на Центъра.

При назначаването им в управителния съвет от членовете се изисква да подадат декларация за интереси съгласно политиката на Центъра за предотвратяване и управление на конфликти на интереси. Целта на тази декларация е да се установят възможни или действителни конфликти на интереси на членовете във връзка с членството им в управителния съвет, за да може при необходимост Центърът да предприеме подходящи мерки.

За справка с декларациите за интерес и автобиографиите на членовете на управителния съвет може да се използва препратката за търсене по-долу:

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

Anna Gigantino
Full member
Salvatore Ricotta
Alternate member

Агенция на Европейския съюз в областта на убежището

Anis Cassar
Full member
Chiara Petrolito
Alternate member

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност

Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член
Juhan Lepassaar
Член

Агенция на Европейския съюз за космическата програма

Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член
Patrick Hamilton
Член

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането

Roeland Woldhuis
Full member
Maria Molina-Sierra
Alternate member

Агенция на Европейския съюз за основните права

Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Nicole Romain
Член
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник
Michail Beis
Заместник

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие

Eszter Karoliny
Full member

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането

Dietrich Neumann
Full member
Thibault de Maignas
Alternate member

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Andrew Smith
Член
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник
Mónika Azaola
Заместник

Европейска агенция за гранична и брегова охрана

Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник
Miguel Pereira
Заместник

Европейска агенция за контрол на рибарството

Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Niall McHale
Член
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник
Rieke Arndt
Заместник

Европейска агенция за околна среда

Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Katja Rosenbohm
Член
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник
Gülcin Karadeniz
Заместник

Европейска агенция по лекарствата

Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Alexios Skarlatos
Член
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник
Monica Buch Garcia
Заместник

Европейска агенция по морска безопасност

Dominika Lempicka-Fichter
Full member
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник
Steven Dunlop
Заместник

Европейска агенция по отбрана

Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Dimitri Nicolaides
Член
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник
Bronislava Ouaki
Заместник

Европейска агенция по химикали

Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
Shay O’Malley
Член
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник
John Wickham
Заместник

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията

Marcus Angioni
Full member

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда

Marcus Angioni
Full member

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура

Marcus Angioni
Full member

Европейска инвестиционна банка

Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Maria Bühler
Член
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник
Thierry Fontenelle
Заместник

Европейска комисия

Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник

Европейска прокуратура

Olivier Ramsayer
Full member
Gianluca Dianese
Alternate member

Европейска сметна палата

José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
José Ortiz Pintor
Член
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник
Pawel Szuba
Заместник

Европейска фондация за обучение

Cécile Beelaerts
Full member
Erja Kaikkonen
Full member

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Mary McCaughey
Full member
Hilary O'Donoghue
Alternate member

Европейска централна банка

Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член
Rossana Villani
Член

Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания

Marcus Angioni
Full member

Европейски икономически и социален комитет

Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Anna Redstedt
Член
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник
Florence Melaerts
Заместник

Европейски институт за иновации и технологии

Tzvetan Zafirov
Full member
Alice Fišer
Alternate member

Европейски институт за равенство между половете

Jane Shreckengost
Full member

Европейски комитет на регионите

Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ineta Strautina
Член
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник
Ani Damyanova
Заместник

Европейски омбудсман

Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Marie-Pierre Darchy
Член
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник
Alessandro Del Bon
Заместник

Европейски орган за безопасност на храните

James Ramsey
Full member
Alessandra Fantini
Alternate member

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

Rosemary de Sousa
Full member
Marie-Christine Ashby
Alternate member

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Karen Aimard
Full member
Antje Daume
Alternate member

Европейски център за развитие на професионалното обучение

Corinna Frey
Full member
Stéphanie Wehrheim
Alternate member

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет

Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Christos Ellinides
Член
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник
Marcus Angioni
Заместник

Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за малките и средните предприятия

Marcus Angioni
Full member

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Andrea di Carlo
Full member
Inge Buffolo
Alternate member

Служба на Общността за сортовете растения

Francesco Mattina
Full member

Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“

Carlo M. Borghini
Full member
Vincent Declerfayt
Alternate member

Съд на Европейския съюз

Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Thierry Lefèvre
Член
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник
Jurga Haenel
Заместник

Европейски парламент

Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Valter Mavrič
Член
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник
Véronique Rosenkranz
Заместник

Съвет на Европейския съюз

Katelijn Serlet
Alternate member

Австрия

Ulrike Köhler
Full member

Белгия

Andy Detaille
Full member
Bernard Latour
Alternate member

Германия

Matthias Gruber
Full member
Roland Schmieger
Alternate member

Гърция

Antonios Papadopoulos
Full member
Styliani Kromlidou
Alternate member

Дания

Carsten Sander
Full member
Erik Jessen
Alternate member

Естония

Mari Peetris
Full member

Ирландия

Eamonn Mac Aodha
Full member
Michael Williams
Alternate member

Испания

Alicia Cocero
Full member
Carlos Moreno
Alternate member

Италия

Filippo Ghersini
Full member
Mirko Costa
Alternate member

Кипър

Natassa Avraamides-Haratsi
Full member
Demetris Hasikos
Alternate member

Латвия

Māris Baltiņš
Full member
Arturs Krastiņš
Alternate member

Литва

Andrius Pauga
Full member
Aleksas Dambrauskas
Alternate member

Люксембург

Sylvie Lucas
Full member
Luc Scholtes
Alternate member

Малта

Donatienne Spiteri
Alternate member

Нидерландия

Wolfram Metz
Full member
Teresa Morris-Drew
Alternate member

Полша

Justyna Bator
Full member
Justyna Cichowska
Alternate member

Португалия

João Pina de Morais
Full member
Filipe Honrado
Alternate member

Румъния

Mihai Constandache
Full member

Словакия

Roman Suchý
Full member

Словения

Boštjan Zupančič
Full member
Tea Mejak
Alternate member

Унгария

Endre Gáspár
Full member

Финландия

Panu Kukkonen
Full member
Vesa Kulmala
Alternate member

Франция

Natacha Ficarelli
Full member
Clément De Libero
Alternate member

Швеция

Magnus Lärke
Full member
Jeffrey Ganellen
Alternate member