Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните (Chafea) е наследник на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите (EAHC), създадена от Европейската комисия през 2006 г., за да управлява

  • програмата за обществено здравеопазване
  • програма „Потребители“ (от 2008 г.)
  • (от 2008 г.) инициативата „По-добро обучение за по-безопасни храни“ (от 2008 г.).
Website: 
http://ec.europa.eu/chafea/
Logo: 
Country / City: 
Publish date: 
Wednesday, 24 август, 2016
Admin Description: 
Chafea BG