Европейският омбудсман извършва проверки на жалби за лошо управление от институциите на ЕС или от други органи на ЕС. Тук спадат например административни нередности, несправедливост, дискриминация, злоупотреба с власт, неизпълнение на задължението да се отговори, отказ на информация и ненужно забавяне. Тези жалби могат да бъдат подадени от европейски граждани или постоянно пребиваващи лица в ЕС, както и от установени в ЕС асоциации, предприятия или други органи.

Жалбата следва да се подаде не по-късно от две години след узнаването на фактите, на които тя се основава, и само след като сте се обърнали първо към Центъра за преводи, за да се опитате да решите въпроса.

Допълнителна информация може да се намери на основната страница на Европейския омбудсман:

http://www.ombudsman.europa.eu/bg/home.faces