Управителен съвет

Центърът се ръководи от управителен съвет, който се състои от представители на възложителите на Центъра, по един представител на всяка държава — членка на ЕС, и двама представители на Европейската комисия.
Прочетете повече

 • Управителен съвет Председател R. Martikonis
  • Изпълняващ длъжността директор B. Vitale
   • Translation Department T. Fontenelle Ръководител Ръководител
   • Translation Support Department M. Bubnic Ръководител Ръководител
   • Administration Department S. Miggiano Ръководител Ръководител
   • IT Department P. Dufour Временно изпълняващ длъжността началник