Процедури на договаряне за сключване на договори на средна и ниска стойност от 15 000 до 144 000 ЕUR

Информацията, публикувана в този раздел, има за цел предварително оповестяване на процедури на Центъра за преводи за възлагане на обществени поръчки, чиято прогнозна стойност е от 15 000,01 до 144 000 ЕUR за доставки и услуги.

Резюме на обявлението с допълнителна информация за вида на договорите на средна или ниска стойност, които ще бъдат обявени, ще бъде публикувано на тази страница не по-късно от две седмици преди обявяването им.

Можете да заявите интереса си, като изпратите електронно писмо на посочения адрес с наименование и данни за връзка на заинтересованата страна. Заявяването на интерес не дава законово право, нито създава основателни очаквания за възлагане на договор.

Обработването на вашия отговор на предварително оповестяване включва запис и обработка на лични данни (като вашето име, адрес и други данни за връзка). Тези данни ще бъдат обработени в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

При поискване имате право да получите достъп до вашите лични данни. Можете да намерите допълнителна информация относно обработката на личните ви данни в специалната декларация за поверителност при обработката на лични данни във връзка с процедури за възлагане на обществени поръчки на нашия уебсайт.

Имате правото да се обърнете по всяко време към Европейския надзорен орган по защита на данните по въпроси, свързани с обработката на вашите лични данни.

Всички запитвания във връзка с обработката на лични данни могат да се изпращат на администратора на лични данни на електронен адрес tenders@cdt.europa.eu, като се посочи референтният номер на предварителното обявление.

Текуща(и) процедура(и)

Negotiated procedure on the provision of post-editing service in the legal field (PN/MTPE-LEG20)

Publish date: 14.9.2020 г. - Closing date: 28.9.2020 г.

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light post-editing and full post-editing services regarding texts in the legal field, from English into the EU official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 28 September 2020 to: tenders@cdt.europa.eu 

Negotiated procedure on the provision of post-editing services in the medical field (PN/MTPE-MED20)

Publish date: 14.9.2020 г. - Closing date: 28.9.2020 г.

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light and full post-editing services regarding texts in the medical field, from English into the EU official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

 

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 28 September 2020 to: tenders@cdt.europa.eu.