Final accounts 2023

Final accounts 2022

Final accounts 2021

Final accounts 2020

Final accounts 2019

Final accounts 2018

Final accounts 2017

Доклад относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016

Доклад относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2014

Доклад относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2013

Доклад относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2012

Final accounts 2016

Доклад относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2015

Final accounts 2013