Съвместно предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“

Съвместно предприятие „Ключови цифрови технологии“

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП EuroHPC)

Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“

Съвместно предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“

Съвместно предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“

Съвместно предприятие „Чист водород“

Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енергия“

Съвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“

Joint Research Centre