Více než 20 let praxe v oblasti mnohojazyčnosti

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie bylo založeno v roce 1994. V současnosti překládá v průměru 750 000 stránek za rok pro více než 60 zákazníků z celé Evropy. S rostoucím počtem úředních jazyků EU i počtem vysoce specializovaných zákazníků se překladatelské středisko neustále rozrůstá. Více

Naši partneři

Naši zákazníci

Interinstitucionální spolupráce

Externí poskytovatelé jazykových služeb

4255212.31
přeložených dokumentů od roku 1995
 
9323436
přeložených ochranných známek EU a průmyslových vzorů Společenství od roku 1995
 
790
jazykových kombinací

Aktuality