Překladatelské středisko pravidelně vyhlašuje výzvy k podávání nabídek a účastní se interinstitucionálních výzev k podávání nabídek v široké škále oblastí.

V souladu se zřizovacím nařízením, nařízením Rady (ES) č. 2965/94, má překladatelské středisko právní subjektivitu a může uzavírat smluvní vztahy s externími poskytovateli služeb.

Uzavření smlouvy je možné teprve po úspěšném dokončení přísného nabídkového řízení v souladu s pravidly EU pro zadávání veřejných zakázek.

Externí poskytovatelé služeb se zájmem o podání nabídky by tak měli učinit v rámci výzvy k podávání nabídek vyhlášené překladatelským střediskem.

Veškeré informace nezbytné k podání nabídky jsou uvedeny buď v oznámeních zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, nebo na této stránce.

Upozorňujeme však, že webové stránky překladatelského střediska nenahrazují úřední zveřejnění výzvy k podávání nabídek v databázi TED (Tenders Electronic Daily), což je on-line verze „dodatku Úředního věstníku EU“ vyhrazeného pro evropské veřejné zakázky.

V tomto ohledu proto překladatelské středisko nepřijímá žádnou právní ani jinou odpovědnost za obsah svých webových stránek.

Níže je uveden seznam (případných) probíhajících výzev k podávání nabídek.

Appel d'offres CDT/2024/RP/0001

Closing date: