Probíhající řízení

Call for tenders (FL/GENAFF19)

Datum zveřejnění: 12/04/2019 - Datum uzávěrky: 13/05/2019

CALL FOR TENDERS FOR TRANSLATION SERVICES REGARDING TEXTS IN THE GENERAL AFFAIRS FIELD FL/GENAFF19

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching a call for tenders for the conclusion of framework contracts for translation services regarding texts in the general affairs field, from: 

Překladatelské středisko pravidelně vyhlašuje výzvy k podávání nabídek a účastní se interinstitucionálních výzev k podávání nabídek v široké škále oblastí.

V souladu se zřizovacím nařízením (nařízení Rady (ES) č. 2965/94) má překladatelské středisko právní subjektivitu a může uzavírat smluvní vztahy s externími poskytovateli služeb.

Uzavření smlouvy je možné teprve po úspěšném dokončení přísného nabídkového řízení v souladu s pravidly EU pro zadávání veřejných zakázek.

Externí poskytovatelé služeb, kteří chtějí podat nabídku, by měli odpovědět na některou výzvu k podávání nabídek, kterou překladatelské středisko vyhlásilo.

Veškeré informace nezbytné k podání nabídky jsou uvedeny buď v oznámeních zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, nebo na této stránce.

Upozorňujeme však, že internetové stránky překladatelského střediska nenahrazují úřední vyhlášení výzvy k podávání nabídek na stránkách TED (Tenders Electronic Daily), což je on-line verze „dodatku k Úřednímu věstníku EU“ vyhrazeného pro evropské veřejné zakázky.

V tomto ohledu proto překladatelské středisko nepřijímá žádnou právní ani jinou odpovědnost za obsah svých internetových stránek.

Níže je uveden seznam (případných) probíhajících výzev k podávání nabídek.