Překladatelské středisko v souladu se svým zřizovacím nařízením reaguje na potřeby agentur a dalších subjektů EU v oblasti jazykových služeb. Může též vypomáhat orgánům EU, které mají své vlastní překladatelské služby, pokud jim nestačí kapacita. Má uzavřené smlouvy o spolupráci s více než 60 zákazníky z celé Evropské unie, jak ukazuje interaktivní mapa níže.

Politikou překladatelského střediska ve vztahu k zákazníkům je dosahovat jejich spokojenosti nabízením kvalitních jazykových služeb prostřednictvím těsné spolupráce a výměny informací.

V rámci úsilí poskytovat občanům EU informace v jejich vlastním jazyce a ve čtivé podobě považujeme zákazníky za své partnery. Zákazníky proto vybízíme, aby nám poskytovali zpětnou vazbu k odvedené práci, jak je uvedeno na stránce Poznejte naše pracovní postupy.

Filtrovat

Evropa

Počet zákazníků: 67 (obnovit)
logo partner

Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

Location: Heraklion
logo partner

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (EUROPOL)

Location: The Hague
logo partner

Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Cepol)

Location: Budapest
logo partner

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

Location: Vienna
logo partner

Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)

Location: Valenciennes
logo partner

Agentura pro evropský GNSS (GSA)

Location: Prague
logo partner

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

Location: Ljubljana
logo partner

Centrum pro námořní analýzu a operace – narkotika (MAOC-N)

Location: Lisbon
logo partner

Elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (ECSEL JU)

Location: Brussels
logo partner

Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European School Luxembourg II (EEL2)

Location: Luxembourg
logo partner

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Location: Bilbao
logo partner

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

Location: Cologne
logo partner

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

Location: Helsinki
logo partner

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

Location: Vigo
logo partner

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

Location: Amsterdam
logo partner

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

Location: Lisbon
logo partner

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)

Location: Warsaw
logo partner

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)

Location: Tallinn
logo partner

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

Location: Copenhaguen
logo partner

Evropská centrální banka (ECB)

Location: Frankfurt
logo partner

Evropská investiční banka (EIB)

Location: Luxembourg
logo partner

Evropská jednotka pro soudní spolupráci (EUROJUST)

Location: The Hague
logo partner

Evropská komise – Generální ředitelství pro překlady (EK – GŘ DGT)

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Evropská komise – Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (EK – GŘ JUST)

Location: Brussels
logo partner

Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti (EK – GŘ EMPL)

Location: Brussels
logo partner

Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

Location: Turin
logo partner

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND)

Location: Dublin
logo partner

Evropská obranná agentura (EDA)

Location: Brussels
logo partner

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Location: Lisbon
logo partner

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Location: Stockholm
logo partner

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

Location: Thessaloniki
logo partner

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)

Location: Brussels
logo partner

Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Location: Budapest
logo partner

Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)

Location: Brussels
logo partner

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

Location: Vilnius
logo partner

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

Location: London
logo partner

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Location: Paris
logo partner

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

Location: Frankfurt
logo partner

Evropský parlament (EP DG Trad)

Location: Luxembourg
logo partner

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

Location: Valetta
logo partner

Evropský účetní dvůr (ECA)

Location: Luxembourg
logo partner

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Location: Parma
logo partner

Evropský veřejný ochránce práv (OMBUDSMAN)

Location: Strasbourg
logo partner

Fusion for Energy (F4E)

Location: Barcelona
logo partner

Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Location: Brussels
logo partner

Odrůdový úřad Společenství (CPVO)

Location: Angers
logo partner

Rada Evropské unie (COUNCIL)

Location: Brussels
logo partner

Satelitní středisko Evropské unie (Satcen )

Location: Madrid
logo partner

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

Location: Riga
logo partner

Soudní dvůr Evropské unie (CJEU)

Location: Luxembourg
logo partner

Společný podnik Clean Sky (CSJU)

Location: Brussels
logo partner

Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva (IMI JU)

Location: Brussels
logo partner

Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH JU)

Location: Brussels
logo partner

Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI JU)

Location: Brussels
logo partner

Společný podnik SESAR (SJU)

Location: Brussels
logo partner

Společný podnik Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Location: Alicante
logo partner

Úřad zástupce Rady guvernérů Evropských škol (EURSC)

Location: Brussels
logo partner

Výbor regionů Evropské unie (CDR/CoR)

Location: Brussels
logo partner

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERC)

Location: Brussels
logo partner

Výkonná agentura pro inovace a sítě (dříve Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť) (INEA)

Location: Brussels
logo partner

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (dříve Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI)) (EASME)

Location: Brussels
logo partner

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea)

Location: Luxembourg
logo partner

Výkonná agentura pro výzkum (REA)

Location: Brussels
logo partner

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)

Location: Brussels