Překladatelské středisko v souladu se svým zřizovacím nařízením reaguje na potřeby agentur a dalších subjektů EU v oblasti jazykových služeb. Může též vypomáhat orgánům EU, které mají své vlastní překladatelské služby, pokud jim nestačí kapacita. Má uzavřené smlouvy o spolupráci s více než 60 zákazníky z celé Evropské unie, jak ukazuje interaktivní mapa níže.

Politikou překladatelského střediska ve vztahu k zákazníkům je dosahovat jejich spokojenosti nabízením kvalitních jazykových služeb prostřednictvím těsné spolupráce a výměny informací.

V rámci úsilí poskytovat občanům EU informace v jejich vlastním jazyce a ve čtivé podobě považujeme zákazníky za své partnery. Zákazníky proto vybízíme, aby nám poskytovali zpětnou vazbu k odvedené práci, jak je uvedeno na stránce Poznejte naše pracovní postupy.

Filtrovat

Evropa

Počet zákazníků: 65 (obnovit)
logo partner
Sídlo: Heraklion

Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

logo partner
Sídlo: The Hague

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (EUROPOL)

logo partner
Sídlo: Budapest

Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Cepol)

logo partner
Sídlo: Vienna

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

logo partner
Sídlo: Valenciennes

Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)

logo partner
Sídlo: Prague

Agentura pro evropský GNSS (GSA)

logo partner
Sídlo: Ljubljana

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

logo partner
Sídlo: Lisbon

Centrum pro námořní analýzu a operace – narkotika (MAOC-N)

logo partner
Sídlo: Brussels

Elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (ECSEL JU)

logo partner
Sídlo: Luxembourg

European School Luxembourg II (EEL2)

logo partner
Sídlo: Bilbao

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

logo partner
Sídlo: Cologne

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

logo partner
Sídlo: Helsinki

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

logo partner
Sídlo: Vigo

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

logo partner
Sídlo: Amsterdam

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

logo partner
Sídlo: Lisbon

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

logo partner
Sídlo: Warsaw

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)

logo partner
Sídlo: Tallinn

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)

logo partner
Sídlo: Copenhaguen

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

logo partner
Sídlo: Frankfurt

Evropská centrální banka (ECB)

logo partner
Sídlo: Luxembourg

Evropská investiční banka (EIB)

logo partner
Sídlo: The Hague

Evropská jednotka pro soudní spolupráci (EUROJUST)

logo partner
Sídlo: Brussels, Luxembourg

Evropská komise – Generální ředitelství pro překlady (EK – GŘ DGT)

logo partner
Sídlo: Brussels

Evropská komise – Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (EK – GŘ JUST)

logo partner
Sídlo: Brussels

Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti (EK – GŘ EMPL)

logo partner
Sídlo: Turin

Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

logo partner
Sídlo: Dublin

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND)

logo partner
Sídlo: Brussels

Evropská obranná agentura (EDA)

logo partner
Sídlo: Lisbon

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

logo partner
Sídlo: Stockholm

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

logo partner
Sídlo: Thessaloniki

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

logo partner
Sídlo: Brussels

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)

logo partner
Sídlo: Budapest

Evropský inovační a technologický institut (EIT)

logo partner
Sídlo: Brussels

Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)

logo partner
Sídlo: Vilnius

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

logo partner
Sídlo: London

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

logo partner
Sídlo: Paris

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

logo partner
Sídlo: Frankfurt

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

logo partner
Sídlo: Luxembourg

Evropský parlament (EP DG Trad)

logo partner
Sídlo: Valetta

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

logo partner
Sídlo: Luxembourg

Evropský účetní dvůr (ECA)

logo partner
Sídlo: Parma

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

logo partner
Sídlo: Strasbourg

Evropský veřejný ochránce práv (OMBUDSMAN)

logo partner
Sídlo: Barcelona

Fusion for Energy (F4E)

logo partner
Sídlo: Brussels

Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

logo partner
Sídlo: Angers

Odrůdový úřad Společenství (CPVO)

logo partner
Sídlo: Brussels

Rada Evropské unie (COUNCIL)

logo partner
Sídlo: Madrid

Satelitní středisko Evropské unie (Satcen )

logo partner
Sídlo: Riga

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

logo partner
Sídlo: Luxembourg

Soudní dvůr Evropské unie (CJEU)

logo partner
Sídlo: Brussels

Společný podnik Clean Sky (CSJU)

logo partner
Sídlo: Brussels

Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva (IMI JU)

logo partner
Sídlo: Brussels

Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH JU)

logo partner
Sídlo: Brussels

Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI JU)

logo partner
Sídlo: Brussels

Společný podnik SESAR (SJU)

logo partner
Sídlo: Brussels

Společný podnik Shift2Rail

logo partner
Sídlo: Alicante

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

logo partner
Sídlo: Brussels

Úřad zástupce Rady guvernérů Evropských škol (EURSC)

logo partner
Sídlo: Brussels

Výbor regionů Evropské unie (CDR/CoR)

logo partner
Sídlo: Brussels

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERC)

logo partner
Sídlo: Brussels

Výkonná agentura pro inovace a sítě (dříve Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť) (INEA)

logo partner
Sídlo: Brussels

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (dříve Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI)) (EASME)

logo partner
Sídlo: Luxembourg

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea)

logo partner
Sídlo: Brussels

Výkonná agentura pro výzkum (REA)

logo partner
Sídlo: Brussels

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)