Image
IAMLADP

Překladatelské středisko působí také na mezinárodních fórech. Je členem každoročního mezinárodního setkání o jazykových záležitostech, dokumentaci a publikacích (International Annual Meeting on Language Arrangements, Documentation and Publication, „IAMLADP“), což je největší síť řídících pracovníků mezinárodních organizací zaměstnávajících poskytovatele konferenčních a jazykových služeb (především překladatele a tlumočníky). IAMLADP, které předsedá Organizace spojených národů, zastupuje společenství přibližně 10 000 jazykových profesionálů.

 

Hlavním cílem IAMLADP je zvyšovat efektivitu, kvalitu a nákladovou efektivnost konferenčních, jazykových a publikačních služeb v každé zúčastněné organizaci tím, že jejich řídícím pracovníkům nabízí unikátní fórum pro výměnu informací, sdílení zkušeností o politikách a postupech, sdružování zdrojů pro úkoly společného zájmu a podporu odborné přípravy a výměn zaměstnanců.

Překladatelské středisko pro komunitu IAMLADP připravilo řadu společných kurzů odborné přípravy a za posledních několik let je nabídlo stovkám překladatelů z organizací, které IAMLADP sdružuje.