Translation Support Department
M. Bubnic
vedoucí
 • Oddělení řízení pracovních postupů
 • Oddělení pro rozvoj činnosti a podporu překladatelské činnosti
 • Interinstitucionální skupina IATE

Odbor podpory překladu je ústředním prvkem činností překladatelského střediska a působí jako hybná síla, která zajišťuje, že služby střediska jsou poskytovány bez problémů a efektivně.

Tento odbor tvoří oddělení řízení překladatelské činnosti a oddělení pro rozvoj činnosti a podporu překladatelské činnosti.

Oddělení řízení pracovních postupů

Oddělení řízení pracovních postupů je odpovědné za zpracování zakázek zákazníků podaných překladatelskému středisku, a to od zpracování příchozích zakázek po dodání hotových dokumentů. Překladatelské středisko pracuje zejména na základě rámcových smluv.

Pracovníci oddělení řízení pracovních postupů jsou odpovědní za:

 • přijímání, analyzování a potvrzování zakázek, v případě potřeby prostřednictvím jednání se zákazníky,
 • zadávání práce v oblasti překladu, revize, redakce a terminologie interním a externím překladatelům,
 • zajišťování, aby soubory, se kterými musí překladatelé pracovat, byly editovatelné a aby dokumenty před odevzdáním zákazníkovi byly správně naformátovány,
 • používání nástrojů jazykové technologie ke zpracování příchozích souborů,
 • zajišťování, aby všechny práce byly odevzdávány zadavatelům v dohodnuté lhůtě a v požadovaném formátu,
 • přípravu fakturačních údajů.

V průběhu celého procesu překladu poskytuje oddělení řízení pracovních postupů překladatelům jazykovou a technickou podporu. Kromě toho pořádá školení v různých specializovaných oblastech své činnosti (např. používání technologií).

Oddělení pro rozvoj činnosti a podporu překladatelské činnosti

Oddělení pro rozvoj činnosti a podporu překladatelské činnosti tvoří několik skupin:

 • Skupina pro rozvoj činnosti, jejímž cílem je sledovat trendy a inovace v odvětví jazykových služeb (nástroje, pracovní metody a nové služby) a analyzovat způsoby, jakými může středisko co nejlépe pomáhat zákazníkům s plněním jejich komunikačních potřeb.
 • Skupina pro správu korpusu a terminologie, která poskytuje a udržuje specializované jazykové zdroje a nástroje v oblasti terminologie, referenčních dokumentů, překladových pamětí a strojového překladu.
 • Skupina pro ochranné známky EU a průmyslové vzory Společenství, která řídí celý pracovní tok v oblasti překladu ochranných známek EU a průmyslových vzorů Společenství.
 • Skupina pro podporu a rozvoj databáze IATE a portálu EurTerm (interinstitucionální platformy pro spolupráci terminologů), jejichž koordinaci a hostování překladatelské středisko zajišťuje.