Jako agentura Evropské unie může překladatelské středisko též vyhlašovat výběrová a jednací řízení za účelem nákupu výrobků a služeb od externích poskytovatelů/dodavatelů. Musí se řídit ustanoveními finančního nařízení platnými pro souhrnný rozpočet Evropské unie a příslušnými směrnicemi o zadávání veřejných zakázek.

Vyzýváme zainteresované externí poskytovatele/dodavatele, aby pravidelně navštěvovali webové stránky překladatelského střediska a databázi TED (Tenders Electronic Daily), kde naleznou nejnovější informace o vyhlašovaných výběrových a jednacích řízeních.

Související odkazy

Procurement programme 2021

EN FR

Procurement programme 2020

EN FR

Procurement programme 2019

EN FR

Procurement programme 2018

EN FR

Procurement programme 2017

EN FR

Procurement programme 2016

EN

Procurement programme 2015

EN

Procurement programme 2014

EN