Benoît Vitale
Benoît Vitale, úřadující ředitel překladatelského střediska od ledna 2019

Ředitel překladatelského střediska je zákonným zástupcem agentury a je podřízen správní radě. Odpovídá za řízení a správu překladatelského střediska a má tyto hlavní povinnosti:

  • příprava a plnění plánu práce, rozpočtu a rozhodnutí přijímaných správní radou,
  • plnění úkolů svěřených překladatelskému středisku,
  • běžnou správu a
  • veškeré personální otázky.

Řediteli při plnění úkolů pomáhají zaměstnanci překladatelského střediska začlenění do různých odborů a oddělení, jak je patrné z organizační struktury.

Životopis ředitele

Prohlášení ředitele o zájmech