Rezervní seznamy jsou seznamy uchazečů, kteří úspěšně prošli výběrovým řízením a byli zařazeni do užšího výběru potenciálních uchazečů o zaměstnání.

V případě potřeby bude Překladatelské středisko pro instituce EU kontaktovat uchazeče zařazené na rezervní seznam.

Rezervní seznam může být rovněž sdílen s dalšími agenturami EU v závislosti na jejich potřebách.

Upozorňujeme uchazeče, že zařazení na rezervní seznam nezaručuje získání pracovního místa.

Chcete-li získat informace o platnosti rezervního seznamu, klikněte na tento odkaz

S žádostmi o další informace týkající se rezervních seznamů překladatelského střediska a jejich platnosti se na nás můžete obrátit e-mailem na adresu E-Selection@cdt.europa.eu.