Překlad dokumentů

Překlad je převedení významu ze zdrojového jazyka do jazyka cílového za účelem vytvoření textu, který je přesný, pokud jde o gramatická pravidla cílového jazyka, a který je v souladu s pokyny obdrženými při zadání překladu. „Zdrojový jazyk“ je jazyk, v němž je napsán původní text (zvaný rovněž „zdrojový text“), a „cílový jazyk“ je jazyk, do něhož se zdrojový text překládá. Dokumenty jsou před provedením samotného překladu zpracovány s cílem identifikovat opakující se části textu, usnadnit opakované použití obsahu v překladových pamětech střediska a využít nástroje strojového překladu, pokud nespadají do některé z těchto kategorií:

  • vysoce expresní dokumenty,
  • expresní dokumenty ve zvláštních formátech, které vyžadují zvláštní zpracování před provedením překladu.

Žádosti o překlad, které náležitě splňují podmínky pro použití speciálních nástrojů strojového překladu střediska, jsou automaticky předem zpracovány těmito nástroji a vztahují se na ně snížené ceny pro různé doby zpracování. Takto připravené překlady překladatelé střediska upraví v rámci úplné dodatečné redakce, aby se zajistilo, že konečný výsledek bude zcela srovnatelný s výsledkem získaným tradičním překladem (tj. jedná se o překlad vytvořený překladatelem pomocí nástroje s překladovou pamětí v kombinaci se strojovým překladem).

Revize překladů

Revize je posouzením, jehož cílem je ověřit, zda překlad odpovídá sjednanému účelu, a to porovnáním zdrojového a cílového textu a provedením případných oprav. Středisko nabízí revize přeložených dokumentů. Jestliže však v průběhu revize překladatel usoudí, že překlad, který má být revidován, bude nutné podstatným způsobem přepracovat, může středisko revizi odmítnout a doporučit zákazníkovi, aby namísto toho zadal překlad.

Překlad „Paste ‘n’ Go“

„Paste ‘n’ Go“ je překladatelská služba poskytovaná u textů do čtyř stran (6 000 znaků) s jednoduchým formátováním, v jejímž rámci je příprava překladu a konečná technická kontrola plně automatizována. Namísto nahrávání souborů zákazníci jednoduše vloží text, který má být přeložen, do konkrétní oblasti portálu pro zákazníky a po dodání přeloženého textu si jej zkopírují zpět do svého vlastního systému.

Automatický překlad

Jedná se o zcela automatickou službu překladu dokumentů s využitím kombinace překladových pamětí střediska a speciálních nástrojů strojového překladu, bez jakékoli kontroly kvality ze strany překladatelů nebo přípravy zdrojových dokumentů pro technické zpracování nebo formátování.

Základní dodatečná redakce výstupů neurálního strojového překladu

Jedná se o překladatelskou službu, v jejímž rámci překladatelé vylepšují výstupy strojového překladu. Služba zahrnuje redakci, úpravu a/nebo opravu výstupů strojového překladu v případech, kdy konečný text není určen ke zveřejnění a jeho účelem je především předání podstatných informací, tj. sdělení základního významu, přičemž text v cílovém jazyce nemusí být dokonalý. Výstupem je srozumitelný text, v němž nejsou nedopatřením vynechány žádné důležité informace a který neobsahuje žádné nesprávné informace.

Překlad internetových stránek

Středisko nabízí překlad internetových stránek jako službu od roku 2015. V roce 2017 získalo cenu veřejné ochránkyně práv za řádnou správu (v kategorii: Excelence v poskytování služeb zaměřených na občany/zákazníky) za řešení zavedené společně s úřadem EUIPO a agenturou EU-OSHA, jehož cílem je usnadnit správu vícejazyčných internetových stránek. Od té doby se tato služba výrazně zlepšila, neboť středisko zcela přepracovalo svůj modul pro překlady internetových stránek na bázi systému Drupal. Modul je nyní provozován na systému Drupal 7, 8 a 9, byl validován Generálním ředitelstvím DIGIT Evropské komise a lze si jej stáhnout z internetových stránek Drupal.org.

Překlady OZEU, souborů týkajících se Madridského protokolu a zapsaných průmyslových vzorů Společenství

Překlady ochranných známek Evropské unie (OZEU), souborů týkajících se Madridského protokolu a zapsaných průmyslových vzorů Společenství jsou překlady standardizovaných odborných textů z oblasti průmyslového/duševního vlastnictví, které sestávají ze seznamů výrobků a služeb vycházejících z mezinárodního třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (Niceské třídění) Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) nebo Locarnské dohody o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů (Locarnské třídění).

Modifikace překladů

Modifikace spočívá ve vložení změn do již přeloženého textu. Jestliže zákazník žádá o modifikaci překladu, musí poskytnout dokument se všemi vyznačenými změnami, které byly provedeny v předchozím textu, včetně vloženého a odstraněného textu, a také všechny předchozí jazykové verze dokumentů, které mají být upraveny. Překladatelé střediska překlady upraví podle změn provedených v originálu.