European Parliament - Directorate-General for Communication

Evropský parlament – generální ředitelství pro překlad

Rada Evropské unie

Evropská komise – Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Evropská komise – Generální ředitelství pro překlady

Evropská komise – Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele

Soudní dvůr Evropské unie

Evropský účetní dvůr

Evropská centrální banka