Definice stáže

Překladatelské středisko nabízí stáže zejména studentům vysokých škol z členských států Evropské unie a státním příslušníkům z kandidátských zemí, kteří se chtějí dozvědět více o oblastech činnosti střediska, získat osobní zkušenosti v multikulturním a mnohojazyčném prostředí a rovněž navázat nové kontakty.

Délka stáže

Stáž trvá minimálně 3 měsíce, přičemž její celková délka nesmí přesáhnout dobu 6 měsíců (kromě případů udělení výjimky).

Kritéria způsobilosti

O stáže se mohou ucházet žadatelé, kteří v čase podání přihlášky k účasti na stáži splňují tyto požadavky:

  • akademická kvalifikace: úspěšné ukončení alespoň čtyř semestrů vysokoškolského studia nebo odpovídající úrovně vzdělání v oblasti zájmu překladatelského střediska,
  • úroveň dovedností: alespoň nějaké předchozí zkušenosti v jedné z oblastí činnosti překladatelského střediska,
  • jazykové znalosti: důkladná znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie a uspokojivá znalost dalšího úředního jazyka EU, a to v rozsahu potřebném pro plnění pracovních povinností. Dobrá znalost jednoho z pracovních jazyků překladatelského střediska (francouzštiny nebo angličtiny) je považována za výhodu. Žadatelé z kandidátských zemí musejí mít důkladnou znalost alespoň jednoho z jazyků kandidátské země a dobrou znalost angličtiny nebo francouzštiny.

Výběrové řízení

Před začátkem každého kalendářního roku překladatelské středisko rozhodne o počtu nabízených stáží, a to v závislosti na výši dostupných rozpočtových prostředků a na možnosti každého oddělení umístit žadatele o stáž.

Překladatelské středisko následně na svých webových stránkách zveřejní výzvu k předkládání žádostí o stáž a upřesní jednotlivá stádia výběrového řízení (kritéria způsobilosti a výběrová kritéria, formulář žádosti atd.).

Podpora při stáži

Stážistům bude vyplácen měsíční příspěvek ve výši 25 % základního měsíčního platu dočasného zaměstnance platové třídy AD5, stupně 1, a to s platností od data zahájení stáže.

Další informace jsou uvedeny ve správním rozhodnutí překladatelského střediska o stážích, které je k dispozici zde Administrative Decision/DA_012010