Oversættelsescentret iværksætter regelmæssigt udbud og deltager i interinstitutionelle udbud på en lang række områder.

Centret er en retlig enhed, der kan indgå i kontraktforhold med eksterne tjenesteudbydere, jf. oprettelsesforordningen, Rådets forordning (EF) nr. 2965/94.

Indgåelsen af en kontrakt er kun mulig, efter at der med vellykket resultat er gennemført strenge udbudsprocedurer i overensstemmelse med EU's regler om offentlige udbud.

For at afgive et bud skal interesserede eksterne leverandører af sprogydelser svare på en udbudsbekendtgørelse, som centret har offentliggjort.

Al information vedrørende afgivelse af bud findes enten i udbudsbekendtgørelserne offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende eller på denne side.

Det skal dog bemærkes, at centrets websted ikke er at betragte som en erstatning for den officielle udbudsbekendtgørelse i TED (Tenders Electronic Daily), der er onlineudgaven af "Supplement til Den Europæiske Unions Tidende" vedrørende europæiske offentlige udbud.

Centret påtager sig derfor intet ansvar for webstedets indhold i den henseende.

Nedenfor findes en liste over (eventuelle) igangværende udbud.

CDT/2024/OP/0002 - (EN-EU)

Closing date:

CDT/2024/OP/0003 - (EU-EN)

Closing date: