Igangværende procedure(r)

CDT-NET/2020

Dato for offentliggørelse: 21.2.2020 - Ansøgningsfrist: 31.7.2020

Call for tenders CDT-NET/2020 "Cleaning services of the Translation Centre’s premises and evacuation of the waste and the destruction of confidential documents"

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching 1 call for tender for the conclusion of a service contract for cleaning services of the Translation Centre’s premises (lot 1), as well as a service contract for the evacuation of the waste and the destruction of confidential documents (lot 2).

Oversættelsescentret iværksætter regelmæssigt udbud og deltager i interinstitutionelle udbud på en lang række områder.

Centret er en retlig enhed, der kan indgå i kontraktforhold med eksterne tjenesteudbydere, jf. forordningen om dets oprettelse, Rådet forordning (EF) nr. 2965/94.

Indgåelsen af en kontrakt er kun mulig, efter at der er gennemført strenge udbudsprocedurer i overensstemmelse med EU's regler om offentlige udbud.

For at afgive et bud skal interesserede udbydere af sprogydelser reagere på en udbudsbekendtgørelse offentliggjort af centret.

Alle nødvendige oplysninger vedrørende udbud findes i de udbudsbekendtgørelser, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende eller på denne side.

Det skal dog bemærkes, at centrets websted ikke må betragtes som en erstatning for den officielle udbudsbekendtgørelse i TED (Tenders Electronic Daily), der er onlineudgaven af  "Supplement til Den Europæiske Unions Tidende" vedrørende europæiske offentlige udbud.

Centret påtager sig derfor intet ansvar for webstedets indhold i den henseende.

Nedenfor findes en liste over (eventuelle) igangværende udbud.