Benoît Vitale
Benoît Vitale, fungerende direktør for Oversættelsescentret pr. januar 2019

Oversættelsescentrets direktør er agenturets retlige repræsentant, som rapporterer til bestyrelsen. Direktøren står for centrets ledelse og administration og har følgende hovedopgaver:

  • udarbejdelse og gennemførelse af arbejdsprogrammet, budgettet og bestyrelsens afgørelser
  • udførelsen af de opgaver, centret pålægges
  • centrets daglige administration
  • alle personalemæssige anliggender.

Direktøren bistås af Oversættelsescentrets personale i de forskellige afdelinger og sektioner, som det fremgår af organisationsplanen.

Direktøren er direkte ansvarlig for regnskabssektionen og kontoret for projektledelse såvel som for den lokale edb-sikkerhedsansvarlige

Regnskabssektionen

Regnskabsføreren udnævnes af bestyrelsen og er uafhængig i udførelsen af sine opgaver. Regnskabsføreren og dennes team er ansvarlig for forvaltningen af indtægter, udgifter og regnskaber i overensstemmelse med gældende regnskabsbestemmelser. Regnskabsføreren er ansvarlig for likviditetsstyringen og faktureringen i relation til centrets aktiviteter. Med henblik på at udføre disse opgaver arbejder regnskabsføreren tæt sammen med Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret og eksterne revisorer.

Kontoret for projektledelse

Kontoret for projektledelse koordinerer strategiske projekter på tværs af centrets forskellige afdelinger og sektioner og sikrer dermed en vellykket og bæredygtig implementering af effektive forretningsløsninger. Dette fører til forbedrede tjenester for såvel kunderne som det interne personale.

Den lokale edb-sikkerhedsansvarlige

Den lokale edb-sikkerhedsansvarlige har ansvaret for, at centrets IT-systemer opfylder de relevante sikkerhedsstandarder.

Direktørens CV

Direktørens interesseerklæring