Benoît Vitale
Benoît Vitale, fungerende direktør for Oversættelsescentret pr. januar 2019

Oversættelsescentrets direktør er agenturets retlige repræsentant, som rapporterer til bestyrelsen. Direktøren står for centrets ledelse og administration og har følgende hovedopgaver:

  • udarbejdelse og gennemførelse af arbejdsprogrammet, budgettet og bestyrelsens afgørelser
  • udførelsen af de opgaver, centret pålægges
  • centrets daglige administration
  • alle personalemæssige anliggender.

Direktøren bistås af Oversættelsescentrets personale i de forskellige afdelinger og sektioner, som det fremgår af organisationsplanen.

Direktøren er direkte ansvarlig for regnskabssektionen og såvel som for den lokale edb-sikkerhedsansvarlige

Regnskabssektionen

Regnskabsføreren udnævnes af bestyrelsen og er uafhængig i udførelsen af sine opgaver. Regnskabsføreren og dennes team er ansvarlig for forvaltningen af indtægter, udgifter og regnskaber i overensstemmelse med gældende regnskabsbestemmelser. Regnskabsføreren er ansvarlig for likviditetsstyringen og faktureringen i relation til centrets aktiviteter. Med henblik på at udføre disse opgaver arbejder regnskabsføreren tæt sammen med Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret og eksterne revisorer.

Den lokale edb-sikkerhedsansvarlige

Den lokale edb-sikkerhedsansvarlige har ansvaret for, at centrets IT-systemer opfylder de relevante sikkerhedsstandarder.

Sektionen for eksterne forbindelser og kommunikation

Sektionen for eksterne forbindelser og kommunikation samarbejder med centrets kunder om at identificere deres behov og måle deres tilfredshed. Dette sker gennem regelmæssige kundebesøg og periodiske undersøgelser.

I samarbejde med kunderne arrangerer sektionen undervisningsforløb, workshopper og præsentationer for centrets oversættere for at udvide deres kendskab til kundernes særlige aktivitetsområder og procedurer. På samme vis organiserer sektionen præsentationer for at hjælpe kunderne med bedre at forstå centrets rolle og tjenester.

Sektionen er ligeledes ansvarlig for intern og ekstern kommunikation. Den formidler information og nyheder via centrets intranet og websted, via de sociale medier og via centrets kundeportal. Sektionen udarbejder og koordinerer målrettede publikationer såsom rapporten om årets højdepunkter og en række brochurer og nyhedsbreve. Den afholder også forskellige arrangementer for at fremme flersprogethed.

Direktørens CV

Direktørens interesseerklæring