Redigering defineres som et sprogligt tjek af en tekst for at sikre, at den følger kildesprogets grammatik, tegnsætning og staveregler. Grammatik-, tegnsætnings- og stavefejl rettes af sprogrevisoren. Sprogrevisoren arbejder i "registrer ændringer"-tilstand for at fremhæve de ændringer, der foretages i teksten. Hvis sprogrevisoren mener, at tekstens sproglige kvalitet kan forbedres, så den bliver mere klar og forståelig, indsætter vedkommende en bemærkning i teksten med den foreslåede ændring. Sprogrevisoren forventes ikke at finde eller rette indholdsmæssige fejl eller problemer i teksten. Hvis sprogrevisoren støder på eventuelle indholdsmæssige problemer, fremhæver vedkommende dem i teksten. Det er op til kunden at vurdere, om bemærkningerne er relevante, og følge op på dem. Sprogrevisoren retter ikke fejl, der skyldes tekstens formatering eller layout.