Image
IATE

IATE-projektet (Interaktiv Terminologi for Europa), som blev lanceret i 1999, var et stort fremskridt for det interinstitutionelle samarbejde. Med ca. 8 millioner termer på 24 officielle EU-sprog er IATE den største terminologidatabase i verden I 2020 blev der foretaget 36,5 millioner søgninger i den offentligt tilgængelige version og 21 millioner søgninger i den interne version (der kun er tilgængelig for EU's medarbejdere). 

IATE har været offentligt tilgængelig siden 2007 og samler alle EU-oversættelsestjenesternes terminologiressourcer. Oversættelsescentret forvalter de tekniske aspekter af projektet for projektpartnerne, dvs. oversættelsestjenesterne i Europa-Kommissionen, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Parlamentet, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg/Regionsudvalget, Domstolen, Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Centralbank. Inden projektet blev lanceret, havde næsten alle disse institutioner deres egen termdatabase, hvorimod alle deres terminologisamlinger i dag er kombineret i den fælles IATE-terminologidatabase.

I 2018 blev endnu en milepæl nået for IATE med lanceringen af den helt nye version. Værktøjet blev fuldstændigt lavet om ved hjælp af nye teknologier og kom til at fungere bedre sammen med tredjeparters værktøjer. Det fik også nyt udseende, og der kom fokus på tilgængelighed og tilpasning på tværs af enheder.

Yderligere information