Let adgang til de mest avancerede informationsteknologiske værktøjer og hjælpemidler er afgørende for centrets daglige arbejde. IT-afdelingen omfatter følgende sektioner: servicedesken, IT-infrastruktursektionen, udviklingssektionen.

Udviklingssektionen

Udviklingssektionen designer, udvikler og vedligeholder IT-applikationer og databaser, som er nødvendige for centrets drift.

Den forvalter også eksterne IT-løsninger og tjenester ydet af eksterne leverandører som f.eks. andre institutioner eller private virksomheder, og bidrager til, at disse løsninger udrulles og integreres i centrets IT-miljø. Udviklingssektionen udfører i den forbindelse også researchopgaver.

Servicedesken

Servicedesken er det fælles kontaktpunkt for interne og eksterne brugere. Den behandler henvendelser vedrørende hardware, software, telekommunikation og infrastruktur. Servicedesken leverer individuelle forretningsløsninger og løsninger baseret på skræddersyet hardware og software med henblik på at sikre en sammenhængende og stærk IT-arkitektur på hver arbejdsstation.

IT-infrastruktursektionen

IT-infrastruktursektionen leverer og vedligeholder de centrale IT-infrastrukturer, der sætter centret i stand til at opfylde sine målsætninger. Den sikrer, at disse infrastrukturer er modstandsdygtige ved hjælp af en driftskontinuitets- og beredskabsplan. IT-infrastruktursektionen fører tilsyn med tilgængeligheden og sikkerheden af data vedrørende centret og data stillet til rådighed af kunder og partnere. Den forvalter de datacentre og cloudtjenester, der rummer den lagrings- og behandlingskapacitet, der kræves, for at centret kan fungere. Sektionen udfører alle sine aktiviteter i tæt samarbejde med den databeskyttelsesansvarlige, den sikkerhedsansvarlige og den lokale IT-sikkerhedsansvarlige.