Trainee positions in 2018

Praktikophold Ref. Trainee positions in 2018 - Dato for offentliggørelse: 30.1.2018 - Ansøgningsfrist: 2.3.2018

The Translation Centre for the Bodies of the European Union offers linguistic traineeships for university graduates or students from the Member States of the EU who wish to acquire an understanding of the Translation Centre´s work and gain professional experience.

In accordance with Administrative Decision No 1/2010 on traineeships offered by the Translation Centre for the Bodies of the European Union, the Translation Centre is organizing a selection procedure for the following six trainee positions in 2018.

- 1 Maltese translator (Translation Department)
- 1 Irish translator (Translation Department)
- 1 Finnish translator (Translation Department)
- 1 Terminologist (Translation Support Department)
- 2 Linguists specialised in automatic translation and computer assisted translation tools or document engineering students with proven skills in foreign languages (preferably postgraduate) (
Translation Support Department)

The selection procedure CDT-ACII-2017/01 - Translation Support technician is still ongoing, you will be informed about the outcome of your application as soon as the Selection Committee will have finished its work.

Ledige stillinger

Oversættelsescentret er en multinational og dynamisk arbejdsplads med jobmuligheder for eksperter på sprogområdet samt for fagfolk i andre funktioner i centrets forskellige afdelinger.

Ansættelse finder sted gennem udvælgelsesprocedurer. De udvalgte ansøgere tilbydes kontrakter som EU-tjenestemænd, midlertidigt ansatte eller kontraktansatte. Arbejds- og kontraktvilkårene følger de vedtægter, der gælder for personale i EU- institutionerne, nemlig vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Stillingerne er åbne for statsborgere i EU's medlemsstater.

1. Praktikophold

Centret tilbyder praktikophold, navnlig til universitetsstuderende fra EU-medlemsstaterne og til statsborgere fra kandidatlande, der ønsker at få indsigt i centrets aktivitetsområder og indhøste personlig erfaring fra et multikulturelt og flersproget miljø.