Notice of internal competition – Head of the Human Resources Section (AD8)

Internal competition Ref. CDT/CI/2018/02 - Dato for offentliggørelse: 24.7.2018 - Ansøgningsfrist: 29.8.2018

The Translation Centre is organising an internal competition, based on test, to constitute a reserve list from which to recruit for permanent posts in AD function groups.

For organisational reasons, the selection procedure "CDT-ACIII-2018/01 - Public Procurement Assistant" has been cancelled.

Ledige stillinger

Oversættelsescentret er en multinational og dynamisk arbejdsplads med jobmuligheder for eksperter på sprogområdet samt for fagfolk i andre funktioner i centrets forskellige afdelinger.

Ansættelse finder sted gennem udvælgelsesprocedurer. De udvalgte ansøgere tilbydes kontrakter som EU-tjenestemænd, midlertidigt ansatte eller kontraktansatte. Arbejds- og kontraktvilkårene følger de vedtægter, der gælder for personale i EU- institutionerne, nemlig vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Stillingerne er åbne for statsborgere i EU's medlemsstater.

1. Praktikophold

Centret tilbyder praktikophold, navnlig til universitetsstuderende fra EU-medlemsstaterne og til statsborgere fra kandidatlande, der ønsker at få indsigt i centrets aktivitetsområder og indhøste personlig erfaring fra et multikulturelt og flersproget miljø.