Notice of internal competition – Administrator Finance (AD5)

Internal competition Ref. CDT/CI/201 - Dato for offentliggørelse: 18.5.2017 - Ansøgningsfrist: 26.6.2017

The Translation Centre is organising an internal competition, based on tests, to constitute a reserve list from which to recruit for permanent posts in AD function groups.

TYSK OVERSÆTTER

midlertidigt ansat Ref. CDT-AD5-20 - Dato for offentliggørelse: 25.4.2017 - Ansøgningsfrist: 29.5.2017

Ledige stillinger

Oversættelsescentret er en multinational og dynamisk arbejdsplads med jobmuligheder for eksperter på sprogområdet samt for fagfolk i andre funktioner i centrets forskellige afdelinger.

Ansættelse finder sted gennem udvælgelsesprocedurer. De udvalgte ansøgere tilbydes kontrakter som EU-tjenestemænd, midlertidigt ansatte eller kontraktansatte. Arbejds- og kontraktvilkårene følger de vedtægter, der gælder for personale i EU- institutionerne, nemlig vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Stillingerne er åbne for statsborgere i EU's medlemsstater.

1. Praktikophold

Centret tilbyder praktikophold, navnlig til universitetsstuderende fra EU-medlemsstaterne og til statsborgere fra kandidatlande, der ønsker at få indsigt i centrets aktivitetsområder og indhøste personlig erfaring fra et multikulturelt og flersproget miljø.