Image
CdT Management Board

 

Oversættelsescentret forvaltes af en bestyrelse. De daglige aktiviteter udføres af personalet i Luxembourg under ledelse af centrets direktør.

EU-medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og de fleste af Oversættelsescentrets kunder er repræsenteret i centrets bestyrelse, som er sammensat af ordinære medlemmer og suppleanter:

Når de indstilles til bestyrelsen, skal medlemmer afgive en interesseerklæring i overensstemmelse med centrets politik om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter. Formålet med denne erklæring er at identificere enhver potentiel eller faktisk interessekonflikt hos medlemmerne i forhold til deres bestyrelsesmedlemskab og at give centret mulighed for i givet fald at træffe passende forholdsregler.

Brug søgegrænsefladen nedenfor for at få adgang til bestyrelsesmedlemmernes interesseerklæringer og CV'er:

Den Europæiske Anklagemyndighed

Olivier Ramsayer
Full member
Gianluca Dianese
Alternate member

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

James Ramsey
Full member
Alessandra Fantini
Alternate member

Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed

Juhan Lepassaar
Full member

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

Nicole Romain
Full member
Michail Beis
Alternate member

Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde

Dietrich Neumann
Full member
Thibault de Maignas
Alternate member

Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet

Patrick Hamilton
Full member

Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde

Eszter Karoliny
Full member

Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse

Roeland Woldhuis
Full member
Maria Molina-Sierra
Alternate member

Den Europæiske Unions Asylagentur

Anis Cassar
Full member
Chiara Petrolito
Alternate member

Den Europæiske Unions Jernbaneagentur

Anna Gigantino
Full member
Salvatore Ricotta
Alternate member

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

Andrea di Carlo
Full member
Inge Buffolo
Alternate member

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

Guillaume de Roquigny-Iragne
Full member
Miguel Pereira
Alternate member

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed

Dominika Lempicka-Fichter
Full member

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Andrew Smith
Full member
Mónika Azaola
Alternate member

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

Karen Aimard
Full member
Antje Daume
Alternate member

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

Corinna Frey
Full member
Stéphanie Wehrheim
Alternate member

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

Erja Kaikkonen
Full member
Cécile Beelaerts
Full member

Det Europæiske Fiskerikontrolagentur

Niall McHale
Full member
Rieke Arndt
Alternate member

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning

Marcus Angioni
Full member

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø

Marcus Angioni
Full member

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område

Marcus Angioni
Full member

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur

Marcus Angioni
Full member

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

Tzvetan Zafirov
Full member
Alice Fišer
Alternate member

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder

Jane Shreckengost
Full member

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Mary McCaughey
Full member
Hilary O'Donoghue
Alternate member

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Rosemary de Sousa
Full member
Marie-Christine Ashby
Alternate member

EF-Sortsmyndigheden

Francesco Mattina
Full member

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er

Marcus Angioni
Full member

Fællesforetagendet for Europas jernbaner (ERJU)

Carlo M. Borghini
Full member
Vincent Declerfayt
Alternate member

Rådet for Den Europæiske Union

Katelijn Serlet
Alternate member

Belgien

Andy Detaille
Full member
Bernard Latour
Alternate member

Cypern

Natassa Avraamides-Haratsi
Full member
Demetris Hasikos
Alternate member

Danmark

Carsten Sander
Full member
Erik Jessen
Alternate member

Estland

Mari Peetris
Full member

Finland

Panu Kukkonen
Full member
Vesa Kulmala
Alternate member

Frankrig

Natacha Ficarelli
Full member
Clément De Libero
Alternate member

Grækenland

Antonios Papadopoulos
Full member
Styliani Kromlidou
Alternate member

Irland

Eamonn Mac Aodha
Full member
Michael Williams
Alternate member

Italien

Filippo Ghersini
Full member
Mirko Costa
Alternate member

Letland

Māris Baltiņš
Full member
Arturs Krastiņš
Alternate member

Litauen

Andrius Pauga
Full member
Aleksas Dambrauskas
Alternate member

Luxembourg

Sylvie Lucas
Full member
Luc Scholtes
Alternate member

Malta

Donatienne Spiteri
Alternate member

Nederlandene

Wolfram Metz
Full member
Teresa Morris-Drew
Alternate member

Polen

Justyna Bator
Full member
Justyna Cichowska
Alternate member

Portugal

João Pina de Morais
Full member
Filipe Honrado
Alternate member

Rumænien

Mihai Constandache
Full member

Slovakiet

Roman Suchý
Full member

Slovenien

Boštjan Zupančič
Full member
Tea Mejak
Alternate member

Spanien

Alicia Cocero
Full member
Carlos Moreno
Alternate member

Sverige

Magnus Lärke
Full member
Jeffrey Ganellen
Alternate member

Tyskland

Matthias Gruber
Full member
Roland Schmieger
Alternate member

Ungarn

Endre Gáspár
Full member

Østrig

Ulrike Köhler
Full member