Bestyrelse

CENTRET FORVALTES AF EN BESTYRELSE BESTÅENDE AF REPRÆSENTANTER FOR CENTRETS KUNDER, EN REPRÆSENTANT FOR HVER EU-MEDLEMSSTAT OG TO REPRÆSENTANTER FOR EUROPA-KOMMISSIONEN.
Læs mere

 • Bestyrelsen Formand R. Martikonis
  • Fungerende direktør B. Vitale
   • Translation Department Chef
   • Translation Support Department Chef
   • Administration Department Chef
   • IT Department Midlertidig chef