Som et agentur i Den Europæiske Union kan Oversættelsescentret iværksætte udbudsprocedurer og udbud med forhandling med henblik på indkøb af tjenesteydelser og leverancer fra eksterne leverandører. Det er omfattet af bestemmelserne i finansforordningen, der finder anvendelse på Den Europæiske Unions almindelige budget og relevante direktiver vedrørende tildeling af offentlige kontrakter.

Interesserede udbydere opfordres til regelmæssigt at besøge centrets websted og den interinstitutionelle database TED (Tenders Electronic Daily) for at holde sig informeret om offentliggørelse af udbudsprocedurer og udbud med forhandling.

Relevante links

Procurement programme 2021

EN FR

Procurement programme 2020

EN FR

Procurement programme 2019

EN FR

Procurement programme 2018

EN FR

Procurement programme 2017

EN FR

Procurement programme 2016

EN

Procurement programme 2015

EN

Procurement programme 2014

EN