Terminologi

Terminologiarbejde består i udarbejdelse af hele glossarer med kilde- og måltermer, definitioner, kilde- og konteksthenvisninger, bemærkninger mv. med henblik på at importere disse oplysninger til den interinstitutionelle terminologidatabase IATE (InterActive Terminology for Europe).

Læs brochurerne:

Termlister

Denne tjeneste omfatter oversættelse af simple termlister (normalt navneord eller begreber) uden definition, kilde, kontekst, bemærkninger mv.

Revision af termlister

Denne tjeneste omfatter en gennemgang af en termliste på to sprog for at se, om den er egnet til det fastlagte formål, ved at sammenligne kilde- og måltermerne og eventuelt foretage rettelser. Hvis den interne oversætter, der reviderer termlisten, konkluderer, at termlisten kræver en betydelig omarbejdelse, kan centret afvise at revidere den og anbefale, at kunden i stedet anmoder om en oversættelse af listen.