Oversættelse af dokumenter

Oversættelse er gengivelse på ét sprog (målsproget) af betydningssammenhænge på et andet sprog (kildesproget) med det formål at skabe indhold, som overholder både de grammatiske regler for målsproget og anvisningerne for oversættelsesprojektet. "Kildesproget" er det sprog, som den oprindelige tekst (også kaldet "kildeteksten") er skrevet på, og "målsproget" er det sprog, som kildeteksten oversættes til. Dokumenterne forbehandles for at identificere tekstafsnit, der er gengangere, genbruge indhold fra centrets oversættelseshukommelser og drage fordel af brugen af maskinoversættelsesmotorer, medmindre de falder ind under en af følgende kategorier:

  • meget hastende dokumenter
  • hastende dokumenter i specifikke formater, der kræver særlige forbehandlingsprocesser.

Oversættelsesanmodninger, der opfylder de rette betingelser for, at centrets kundetilpassede maskinoversættelsesmotorer kan anvendes, forbehandles automatisk med disse motorer, og der tilbydes en lavere pris for de forskellige behandlingstider. Sådanne forhåndsoversatte dokumenter bliver fuldt efterredigeret af centrets sprogmedarbejdere for at sikre, at det endelige resultat svarer til det resultat, der opnås ved traditionel oversættelse (dvs. ved en oversætter, der udarbejder oversættelsen ved hjælp af et oversættelseshukommelsesværktøj kombineret med maskinoversættelse).

Revision af oversættelser

Revision består i at gennemgå en oversættelse for at se, om den er egnet til det specifikke formål, ved at sammenligne kilde- og målteksten og eventuelt foretage rettelser. Centret tilbyder revision af oversatte dokumenter. Hvis oversætteren under revisionen mener, at den reviderede oversættelse kræver betydelig omskrivning, kan centret afvise at revidere den og anbefale, at kunden i stedet anmoder om en oversættelse.

"Paste n’ Go"-oversættelse

"Paste n’ Go" er en oversættelsestjeneste for tekster på op til fire sider (6 000 skrifttegn) med enkle formateringsmuligheder, hvor forberedelsen til oversættelse og den tekniske slutkontrol er fuldt automatiseret. I stedet for at uploade filer indsætter kunderne blot den tekst, der skal oversættes, i et specifikt område på kundeportalen, og kopierer den oversatte tekst tilbage til deres egne systemer.

Automatisk oversættelse

Dette er en fuldstændig automatisk tjeneste, hvor dokumenter oversættes ved hjælp af en kombination af centrets oversættelseshukommelser og specialtilpassede maskinoversættelsesmotorer uden hverken kvalitetskontrol fra oversætteres side eller udarbejdelse af kildedokumenter til teknisk behandling eller formatering.

Let efterredigering af neuralt maskinoversættelsesoutput

Dette er en oversættelsestjeneste, hvor sprogrevisorer forbedrer den maskinoversatte tekst. Tjenesten består i redigering, ændring og/eller korrektion af maskinoversættelsesoutputtet, når den endelige tekst ikke er beregnet til offentliggørelse og hovedsagelig benyttes til at udtrække vigtig information, dvs. formidling af den egentlige mening, uden at den nødvendigvis behøver være perfekt på målsproget. Outputtet vil være en forståelig tekst, hvor der ikke ved en fejl er udeladt vigtige oplysninger eller tilføjet ukorrekte oplysninger.

Weboversættelse

Centret har siden 2015 tilbudt weboversættelse som en tjeneste, og blev i 2017 tildelt Ombudsmandens pris for god forvaltning (i kategorien "Excellence in citizen/customer-focused services delivery") sammen med EUIPO og EU-OSHA for deres fælles løsning til bedre forvaltning af websteder på flere sprog. Siden da er tjenesten blevet væsentligt forbedret, idet centret har genudviklet sit weboversættelsesmodul for Drupal-baserede websteder helt fra bunden. Modulet kører nu på Drupal 7, 8 og 9, er blevet valideret af Kommissionen (DIGIT), og kan downloades fra Drupal.org-platformen.

Oversættelse af EU-varemærker, MP-sager og registrerede EF-design

Oversættelse af EU-varemærker, MP-sager (sager i henhold til Madridprotokollen) og registrerede EF-design er oversættelse af standardiserede tekniske tekster inden for industriel/intellektuel ejendomsret bestående af lister over varer og tjenesteydelser baseret på WIPO's (Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret) internationale klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker (Niceklassifikationen) eller Locarnoarrangementet vedrørende oprettelse af en international klassifikation af industrielle mønstre og modeller (Locarnoklassifikationen).

Ændring af oversættelser

Ved ændring forstås indførelse af ændringer i tidligere oversatte tekster. Hvis en kunde anmoder om en ændring, skal kunden levere et dokument, der viser alle ændringerne til den tidligere tekst, herunder indsat og slettet tekst, samt den tidligere sprogversion af det dokument, der skal ændres. Vores oversættere ændrer oversættelserne i overensstemmelse med de ændringer, som er foretaget i den oprindelige tekst.