European Parliament - Directorate-General for Communication

Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Oversættelse

Rådet for Den Europæiske Union

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'er

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender og Forbrugere

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse

Den Europæiske Unions Domstol

Den Europæiske Revisionsret

Den Europæiske Centralbank