Fællesforetagendet for et cirkulært biobaseret Europa

Fællesforetagendet for centrale digitale teknologier

Fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling (fællesforetagendet EuroHPC)

Fællesforetagendet for Europas jernbaner

Fællesforetagendet for forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum 3

Fællesforetagendet for initiativet om innovativ sundhed

Fællesforetagendet for ren brint

Fællesforetagendet Fusion for Energy

Fællesforetagendet for ren luftfart

Joint Research Centre