Definition af et praktikophold

Oversættelsescentret tilbyder praktikophold, især til universitetsstuderende fra EU-medlemsstaterne og statsborgere fra EU-ansøgerlandene, som ønsker at få baggrundsviden om centrets aktivitetsområder og få erfaring i et multikulturelt og flersproget arbejdsmiljø, hvor der er mulighed for at knytte kontakter.

Et praktikopholds varighed

Et praktikopholds varighed er mindst tre og højst seks måneder (undtagelser kan forekomme).

Kriterier for at komme i betragtning

Praktikopholdene er åbne for ansøgere, som på ansøgningstidspunktet for den pågældende stilling opfylder disse krav:

  • Uddannelsesmæssige kvalifikationer: mindst fire afsluttede semestre af universitetsstudier eller en tilsvarende uddannelse inden for et område af interesse for centret.
  • Færdighedniveau: en vis begyndererfaring inden for et af centrets aktivitetsområder.
  • Sprogkundskaber: et grundigt kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog og tilfredsstillende kendskab til et andet EU-sprog i det omfang, det er nødvendigt for at udføre det pågældende hverv. Et godt kendskab til et af centrets arbejdssprog (fransk eller engelsk) betragtes som en fordel. Ansøgere fra EU-ansøgerlande skal have et grundigt kendskab til mindst et af sprogene i det pågældende ansøgerland og et godt kendskab til engelsk eller fransk.

Udvælgelsesprocedure

Forud for hvert kalenderår beslutter centret, hvor mange praktikophold der skal tilbydes, afhængigt af budgetbevillinger og hver enkelt afdelings kapacitet til at modtage en praktikant.

Centret offentliggør dernæst en indkaldelse af ansøgninger om praktikophold på sit websted, hvor udvælgelsesprocedurens forskellige trin beskrives (kriterierne for at komme i betragtning, udvælgelseskriterier, ansøgningsskema osv.).

Tilskud til praktikophold

Praktikanten får et månedligt beløb på 25 % af den månedlige grundløn for en midlertidigt ansat i lønklasse AD5, løntrin 1, med virkning fra praktikopholdets startdato.

Yderligere oplysninger findes i centrets administrative afgørelse om praktikophold: Administrative Decision/DA_012010