Oversættelse er gengivelse på ét sprog (målsproget) af betydningssammenhænge på et andet sprog (kildesproget) med det formål at skabe indhold, som overholder både de grammatiske regler for målsproget og anvisningerne for oversættelsesprojektet. "Kildesproget" er det sprog, som den oprindelige tekst (også kaldet "kildeteksten") er skrevet på, og "målsproget" er det sprog, som kildeteksten oversættes til. Dokumenterne forbehandles for at identificere tekstafsnit, der er gengangere, genbruge indhold fra centrets oversættelseshukommelser og drage fordel af brugen af maskinoversættelsesmotorer, medmindre de falder ind under en af følgende kategorier:

  • meget hastende dokumenter
  • hastende dokumenter i specifikke formater, der kræver særlige forbehandlingsprocesser.

Oversættelsesanmodninger, der opfylder de rette betingelser for, at centrets kundetilpassede maskinoversættelsesmotorer kan anvendes, forbehandles automatisk med disse motorer, og der tilbydes en lavere pris for de forskellige behandlingstider. Sådanne forhåndsoversatte dokumenter bliver fuldt efterredigeret af centrets sprogmedarbejdere for at sikre, at det endelige resultat svarer til det resultat, der opnås ved traditionel oversættelse (dvs. ved en oversætter, der udarbejder oversættelsen ved hjælp af et oversættelseshukommelsesværktøj kombineret med maskinoversættelse).