Ορολογία

Η εργασία ορολογίας συνίσταται στη δημιουργία ολοκληρωμένων γλωσσαρίων που περιλαμβάνουν όρους στη γλώσσα πηγή και στη γλώσσα στόχο, ορισμούς, πηγές αναφοράς και συγκειμένου, σχόλια κ.λπ.