Παροχή γλωσσικών συμβουλών

Η υπηρεσία παροχής γλωσσικών συμβουλών συνίσταται στην ανάλυση των γλωσσικών αναγκών του πελάτη με σκοπό την ανάπτυξη λύσεων που βελτιστοποιούν τη μεταφραστική διαδικασία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την υποστήριξη στη σύνταξη εγγράφων ή την ανάλυση της ροής εργασίας των εγγράφων ή ειδικά έργα. Ο φόρτος εργασίας για τη συγκεκριμένη υπηρεσία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την περιπλοκότητα της κάθε περίπτωσης.