ΠΡΟΚΑTΑΡΚTΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Δημοσιονομικά έγγραφαΠροϋπολογισμός

Highlights of the year 2016

Programming and reportingAnnual activity report
EN

Summary of decisions of the 47th meeting of the Management Board

Decisions of the Management Board

General provisions - Recruitment

Other provisions
EN

eRecruitment - FAQ

Other provisions
EN FR

Draft programming document 2018-2020

Programming and reportingWork programme

Amended programming document 2017-2019

Programming and reportingWork programme

Procurement programme 2017

ProcurementProcurement programme
EN FR

EU Agencies working for you

Publications
EN

Procurement programme 2016

ProcurementProcurement programme
EN

Προϋπολογισμός για το 2017

Δημοσιονομικά έγγραφαΠροϋπολογισμός

Anti-fraud strategy

Other provisions

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2016

Δημοσιονομικά έγγραφαΠροϋπολογισμός

Final accounts 2015

FinancesBudget

Summary of decisions of the 46th meeting of the Management Board

Decisions of the Management Board

Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2017

Δημοσιονομικά έγγραφαΠροϋπολογισμός

Summary of decisions of the 45th meeting of the Management Board

Decisions of the Management Board

Procurement programme 2015

ProcurementProcurement programme
EN

Προϋπολογισμός 2016

Δημοσιονομικά έγγραφαΠροϋπολογισμός

Final accounts 2014

FinancesBudget

Summary of decisions of the 44th meeting of the Management Board

Decisions of the Management Board

Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2015

Δημοσιονομικά έγγραφαΠροϋπολογισμός

Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2016

Δημοσιονομικά έγγραφαΠροϋπολογισμός

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2015

Δημοσιονομικά έγγραφαΠροϋπολογισμός

Summary of decisions of the 43rd meeting of the Management Board

Decisions of the Management Board

Budget 2015

FinancesBudget

Terminology - Investing in quality

Publications
EN

Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2014

Δημοσιονομικά έγγραφαΠροϋπολογισμός

Procurement programme 2014

ProcurementProcurement programme
EN

Final accounts 2013

FinancesFinal accounts

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2014

Δημοσιονομικά έγγραφαΠροϋπολογισμός

Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2015

Δημοσιονομικά έγγραφαΠροϋπολογισμός

Προϋπολογισμός για το 2014

Δημοσιονομικά έγγραφαΠροϋπολογισμός

Editing - Investing in quality

Publications
EN

Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2013

Δημοσιονομικά έγγραφαΠροϋπολογισμός

Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2014

Δημοσιονομικά έγγραφαΠροϋπολογισμός

Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2012

Δημοσιονομικά έγγραφαΠροϋπολογισμός

Προϋπολογισμός για το 2013

Δημοσιονομικά έγγραφαΠροϋπολογισμός

Final accounts 2012

FinancesBudget

Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2013

Δημοσιονομικά έγγραφαΠροϋπολογισμός

Προϋπολογισμός για το 2012

Δημοσιονομικά έγγραφαΠροϋπολογισμός

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2011

Δημοσιονομικά έγγραφαΠροϋπολογισμός