Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια

ENISA’s mission is essential for achieving a high and effective level of Network and Information Security within the European Union. Together with the EU institutions and Member States, ENISA seeks to develop a culture of Network and Information Security for the benefit of citizens, consumers, businesses and public sector organisations in the European Union.

Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

The BEREC Office is set up to provide administrative and professional support to the BEREC, which advises the European Commission and the national regulatory authorities (NRAs), and assists the European Parliament and Council, on issues related to the application of the EU regulatory framework for electronic communications.