ΦΙνλανδοσ μεταφραστησ

Temporary Agent Αρ. αναφ. CDT-AD5-2019/07 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/09/2019 - Ημερομηνία λήξης: 25/10/2019 Luxembourg

Notice of internal competition – Administrator Program Manager AD6

- Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/09/2019 - Ημερομηνία λήξης: 10/10/2019 Luxembourg

Βοηθοσ στην ομαδα υποδομησ και ασφαλειασ

Temporary Agent Αρ. αναφ. CDT-AST3-2019/06 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 06/08/2019 - Ημερομηνία λήξης: 05/09/2019 Luxembourg

Senior-Developer Microsoft.Net-Angular

Temporary Agent Αρ. αναφ. CDT-AST4-2019/04 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/07/2019 - Ημερομηνία λήξης: 31/07/2019 Luxembourg

Βοηθόσ ροήσ εργασιών μετάφρασησ

Temporary Agent Αρ. αναφ. CDT-AST3-2019/05 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/07/2019 - Ημερομηνία λήξης: 31/07/2019 Luxembourg

ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Temporary Agent Αρ. αναφ. CDT-AD5-2019/02 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/06/2019 - Ημερομηνία λήξης: 10/07/2019 Luxembourg

Προϊσταμενοσ λογιστηριου

Temporary Agent Αρ. αναφ. CDT-AD8-2019/01 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/05/2019 - Ημερομηνία λήξης: 28/06/2019

Notice of internal competition – Head of the Development Section - IT

Internal competition - Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/05/2019 - Ημερομηνία λήξης: 25/06/2019

Βοηθός Υποστήριξης Χρηστών (ACIII)

Contract Agent Αρ. αναφ. CDT-ACIII-2019/02 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/04/2019 - Ημερομηνία λήξης: 06/05/2019

Υπάλληλοι υποστήριξης ροής εργασιών (CDT-ACIII-2019/01)

Contract Agent Αρ. αναφ. CDT-ACIII-2019/01 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/03/2019 - Ημερομηνία λήξης: 17/04/2019

Προκήρυξη κενής θέσης διευθυντή (Έκτακτος υπάλληλος — Βαθμός AD 14)

Temporary Agent Αρ. αναφ. COM/2019/20033 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/03/2019 - Ημερομηνία λήξης: 12/04/2019 Luxembourg

Trainee positions in 2019

Traineeship Αρ. αναφ. Traineeship 2019 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/03/2019 - Ημερομηνία λήξης: 29/03/2019

Chief Accounting Officer (AD7-AD9)

Official Αρ. αναφ. CDT/01/2019 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/01/2019 - Ημερομηνία λήξης: 12/02/2019