Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (Chafea) αντικατέστησε τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τους Καταναλωτές (EAHC), ο οποίος συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006 για να εφαρμόσει

  • το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία
  • το πρόγραμμα για τους καταναλωτές (από το 2008)
  • την πρωτοβουλία «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» (από το 2008) .
Website: 
http://ec.europa.eu/chafea/
Logo: 
Country / City: 
Publish date: 
Wednesday, 24 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2016
Admin Description: 
Chafea EL