Benoît Vitale
Benoît Vitale, ασκών καθήκοντα διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου από τον Ιανουάριο του 2019

Ο διευθυντής του Μεταφραστικού Κέντρου είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού ο οποίος λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου. Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και τη διοίκηση του Κέντρου και έχει τις ακόλουθες κύριες αρμοδιότητες:

  • την εκπόνηση και εφαρμογή του προγράμματος εργασίας, του προϋπολογισμού και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου
  • την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στο Κέντρο
  • την καθημερινή διοίκηση του Κέντρου
  • όλα τα θέματα προσωπικού.

Ο διευθυντής επικουρείται στα καθήκοντά του από το προσωπικό του Μεταφραστικού Κέντρου που είναι διαρθρωμένο σε υπηρεσίες και τμήματα, όπως αντικατοπτρίζεται στο οργανόγραμμα.

Ο διευθυντής είναι άμεσα αρμόδιος για το τμήμα λογιστικής και το γραφείο διαχείρισης έργου καθώς και για τον τοπικό υπεύθυνο ασφάλειας πληροφορικής (LISO).

Τμήμα λογιστικής

Ο υπόλογος διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και εκτελεί τα καθήκοντά του με ανεξαρτησία. Ο υπόλογος και η ομάδα του είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των εσόδων, των δαπανών και των λογαριασμών του Κέντρου σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες και κανονισμούς. Ο υπόλογος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων και την τιμολόγηση των σχετικών υπηρεσιών του Κέντρου. Για την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων, ο υπόλογος συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τους εξωτερικούς ελεγκτές.

Γραφείο διαχείρισης έργου (ΓΔΕ)

Το ΓΔΕ συντονίζει τα στρατηγικά έργα των διάφορων υπηρεσιών και τμημάτων του Κέντρου, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την επιτυχή και βιώσιμη εφαρμογή αποτελεσματικών επιχειρηματικών λύσεων. Αυτό συμβάλλει στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών τόσο στους πελάτες όσο και στο εσωτερικό προσωπικό.

Τοπικός υπεύθυνος ασφάλειας πληροφορικής (ΤΥΑΠ)

Ο τοπικός υπεύθυνος ασφάλειας πληροφορικής είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι τα συστήματα ΤΠ του Κέντρου συμμορφώνονται με τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας.

Βιογραφικό σημείωμα του διευθυντή

Δήλωση συμφερόντων του διευθυντή